Захист дисертацій

Захисти дисертацій 

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1 НІКОЛАЄВ
Віталій Вікторович
к.т.н.

Спеціалізована вчена рада

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

 

Автореферат

Грудз Ярослав Володимирович
доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ 

1. Капцов Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації газових і теплових систем (Харківський національний університет міського господарства)

Відгук Капцова

2. Драгілєв Андрій Володимирович,
кандидат технічних наук, директор (Приватне підприємство 
«Інжинірингові технології»)

Відгук Драгілєва

3. Додатковий офіційний опонент: 

Тимків Дмитро Федорович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики 

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Відгук Тимківа

31.03.2015 р.
о 1300 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
2 Григорський Станіслав Ярославович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада 

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ З УРАХУВАННЯМ НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЙ Середюк Марія Дмитрівна, 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспорту і зберігання нафти і газу ІФНТУНГ

1. Зайцев Валерій Володимирович, 
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри морської логістики 
(Національний університет кораблебудування
ім. адм. Макарова,
м. Миколаїв);

Відгук Зайцева Вал. В.

 

2. Братах Михайло
Іванович
,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу транспортування газу
(УкрНДІгаз ПАТ “Укргазвидобування”,
м. Харків);

Відгук Братаха М. І.

22.09.2015 р.
о 1000 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
3

Стасюк

Роман

Богданович

к.т.н.

Спеціалізована вчена рада 

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ  ВИТОКІВ З ГАЗОВИХ МЕРЕЖ 

Дисертація

Автореферат

Грудз Володимир Ярославович, доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ ІФНТУНГ 

 

1. Капцов Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації газових і теплових систем (Харківський національний університет міського господарства)

Відгук Капцова І.І.

2. Дацюк Андрій Володимирович,

кандидат технічних наук, директор центрального диспетчерського департаменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», (м. Київ)

Відгук Дацюка А.В.

22.09.2015 р.
о 1300 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
4

ЗАЄЦЬ

Віктор

Олександрович

к.т.н.

Спеціалізована вчена рада 

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ В БАГАТОПЛАСТОВИХ ПОКЛАДАХ

Дисертація

Автореферат

 

Тимків Дмитро Федорович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики ІФНТУНГ 

1. Капцов Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації газових і теплових систем Харківський національний університет міського господарства)

Відгук Капцова І.І.

2. Братах Михайло Іванович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом транспортування газу Українського наукового дослідного інституту природних газу (УкрНДІгаз), м. Харків

Відгук Братаха М.І.

22.10.2015 р.
о 1500 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
5

ЯКИМІВ

Микола

Мирославович

к.т.н.

Спеціалізована вчена рада 

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Дисертація

Автореферат

Грудз Володимир Ярославович

доктор технічних наук, професор,завідувач кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ ІФНТУНГ 

1. Банахевич Юрій Володимирович,

доктор технічних наук, ПАТ «Укртрансгаз», начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів Департаменту транспортування газу

Відгук Банахевича Ю.В.

2. Костів Василь Васильович,

кандидат технічних наук, заступник директора УМГ «Прикарпаттрансгаз»

Відгук Костіва В.В.

22.10.2015 р.
о 1000 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
6.

БАНАХЕВИЧ 

Роман

Юрійович

к.т.н.

Спеціалізована вчена рада 

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ СКУПЧЕНЬ У ПОРОЖНИНАХ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Дисертація

Автореферат

 

Карпаш Олег Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики, проректор з наукової роботи ІФНТУНГ

1. Харченко Євген Валентинович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів (Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

2. Братах Михайло Іванович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом транспортування газу Українського наукового дослідного інституту природних газу (УкрНДІгаз), м. Харків

Відгук Братаха М.І.

19.11.2015 р.
о 1300 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
7. Волинський Дмитро Андрійович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада 

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ У СКЛАДНИХ
ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ ВЕЛИКОЇ ПРОТЯЖНОСТІ

Дисертація

Автореферат

Тимків Дмитро Федорович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики ІФНТУНГ

Банахевич Юрій Володимирович, 

доктор технічних наук, ПАТ «Укртрансгаз», начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів Департаменту транспортування газу

Фейчук Віталій Васильович,

кандидат технічних наук, спільне українсько-канадське підприємство «Коломийська нафтогазова компанія «Дельта», головний інженер

 
8. Станецький  Андрій Ігорович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада 

Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ ПРИ ТРИВАЛІЙ ДІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ

Автореферат

Дисертація

 

Побережний Любомир Ярославович,

доктор технічних наук, професор,

професор кафедри хімії

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

Банахевич Юрій Володимирович,

доктор технічних наук, начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів департаменту транспортування газу ПАТ «Укртрансгаз» (м.Київ);

Відгук

Драгілєв Андрій Володимирович,

кандидат технічних наук, директор
ПП «Інжинірингові технології» (м. Київ).

Відгук

 

06.07.2016 р.
о 1400 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
9. Аль-Дандал Раед Салехович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Раціональні режими експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів з використанням протитурбулентних присадок

Дисертація

Автореферат

Грудз Володимир Ярославович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і гахонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Бойченко Сергій Валерійович,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології (Національний авіаційний університет)

Відгук Бойченка С.В.

Яновський Сергій Романович,
кандидат технічних наук, головний інженер (Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба»)

Відгук Яновського С.Р.

28.02.2017 р.
о 1300 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
10. Тараєвський Олег Степанович д.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Забезпечення працездатності тривалоексплуатованих газопроводів за складних гірничо – геологічних умов

 

 

Крижанівський Євстахій Іванович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, ректор (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Банахевич Юрій  Володимирович, доктор технічних наук, начальник відділу магістральних газопроводів і газорозподільних станцій (ПАТ  “Укртрансгаз”  НАК “Нафтогаз України”)

Відгук Банахевича Ю.В.

Никифорчин Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу корозійно-водневої деградації та захисту матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

Відгук Никифорчина Г.М.

Харченко Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки, інститут будівництва та інженерії довкілля (Національний університет “Львівська політехніка”)

Відгук Харченка Є.В.

14 березня
2018 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

11 Ждек Андрій Ярославович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Оцінка втрат нафти від витоків при транспортуванні і розробка заходів їх скорочення

Автореферат

Дисертація

 

Грудз Володимир Ярославович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і гахонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайловичдоктор технічних наук, генеральний директор Інжинірингової компанії «Машекспорт», м.Київ

Відгук Говдяка Р.М.

Фейчук Віталій Васильович,

кандидат технічних наук, спільне українсько-канадське підприємство «Коломийська нафтогазова компанія «Дельта», головний інженер

Відгук Фечука В.В.

01.12.2017 р.
о 1000 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
12 Матвієнків Олег Михайлович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Удосконалення технології ремонту польових магістральних трубопроводів

Автореферат

Дисертація

Шлапак Любомир Степанович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайловичдоктор технічних наук, генеральний директор Інжинірингової компанії «Машекспорт», м.Київ

Відгук Говдяка Р.М.

Басараб Роман Миколайович,

 кандидат технічних наук, заступник директора Філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ Укртранснафта, м. Львів

Відгук Басараба Р.М.

01.12.2017 р.
о 1300 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
13 Бузовський Віталій Петрович

к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Розробка ефективного конденсаційного методу вловлювання парів легких фракцій нафтопродуктів з використанням ежекційного пристрою

Автореферат

Дисертація

 

Кологривов Михайло Михайлович,

кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України

Середюк Марія Дмитрівна,

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспорту і зберігання нафти і газу (Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти) і газу, м. Івано-Франківськ

Відгук Середюк М.Д.

Яновський Сергій Романович, кандидат технічних наук, головний інженер (Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ Укртранснафта»), м. Львів

Відгук Яновського С.Р.

12.04.2018 р.
о 1300 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
14 Грицанчук Андрій Валентинович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Вплив пластових вод та гідратоутворення на корозію промислових трубопроводів

Автореферат

Дисертація

 

Побережний Любомир Ярославович,

доктор тех. наук, професор, професор кафедри хімії (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Банахевич Юрій Володимирович,

доктор тех. наук, начальник відділу магістральних газопроводів і газорозподільних станцій (ПАТ “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”)

Відгук Банахевича Ю.В.

Драгілєв Андрій Володимиович, кандидат тех. наук, директор (ПП “Інжинірингові технології”)

Відгук Драгілєва А.В.

12.04.2018 р.
о 1000 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
15 Федорович
Ігор Ярославович
к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Оцінювання небезпеки руйнування магістральних газопроводів з виявленими поверхневими тріщиноподібними дефектами

Автореферат

Дисертація

Грабовський
Роман Степанович, 

доктор технічних наук, професор кафедри будівельної механіки (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович
д.т.н., генеральний директор (інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

Кичма Андрій Олексійович,  к.т.н., доцент кафедри технічної механіки та динаміки машин Національного університету “Львівська політехніка”

Відгук Кичми А.О.

03.07.2018 р.
о 1000 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
16 Бегін
Сергій Васильович
к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Підвищення ефективності і надійності експлуатації газомотокомпресорів в умовах компресорних станцій підземних сховищ газу

 

Автореферат

Дисертація

 

Грудз Ярослав Володимирович,
д.т.н., професор, завідувач кафедри логістичної інфраструктури нафтогазового комплексу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович
д.т.н., генеральний директор (інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

Костів Василь Васильович,  к.т.н., головний інженер (Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз»)

Відгук Костіва В.В.

03.07.2018 р.
о 1400 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
17 Жовтуля Любомир Ярославович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Удосконалення методу діагностики підземних нафтогазопроводів шляхом оцінки їх напружено-деформованого стану

Автореферат

Дисертація

Карпаш Олег Михайлович,
д.т.н., професор кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Банахевич Юрій Володимирович,
д.т.н., радник директора з технічних питань (ТОВ "Магістральне будівництво")

Відгук Банахевича Ю.В.

Драгілєв Андрій Володимирович,
 к.т.н., директор (ПП “Інжинірингові Технології”)

Відгук Драгілєва А.В.

04.07.2018 р.
о 1000 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
18 Карпаш
Андрій Михайлович
к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Удосконалення методів контролю напруженого стану металоконструкцій довготривалої експлуатації (на прикладі АГНКС)

 

Автореферат

Дисертація

Тацакович Назарій Любомирович,
к.т.н., директор ТОВ «РОН-ТЕХ»

Говдяк Роман Михайлович
д.т.н., генеральний директор (інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

Драгілєв Андрій Володимирович,
 к.т.н., директор (ПП “Інжинірингові Технології”)

Відгук Драгілєва А.В.

04.07.2018 р.
о 1300 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
19 Височанський Ігор Іванович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Удосконалення методів обслуговування та ремонту газових мереж з урахуванням енергетичних характеристик природного газу

Автореферат

Дисертація

Карпаш Олег Михайлович,
д.т.н., професор кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович
д.т.н., генеральний директор (інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

Якимів Микола Мирославович,

к.т.н., заступник директора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку ТзОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР»

Відгук Якиміва М.М.

21.02.2019 р.
о 1100 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
20 Філіпчук Олександр Олександрович к.т.н.

Спеціалізована вчена рада
Д 20.052.04,

05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Розроблення методів підвищення ефективності та керування газопотоками системи збору газу виснажених родовищ

Автореферат

Дисертація

Грудз Володимир Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та гахонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович
д.т.н., доцент, генеральний директор (інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

 

Якимів Микола Мирославович,

к.т.н., заступник директора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку ТзОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР»

Відгук Якиміва М.М.

11.06.2019 р.
о 1000 у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
21 Поляруш Костянтин Анатолійович к.т.н.

Д 20.052.04

05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Розроблення техніки та технології безтраншейної реконструкції трубопроводів газових і теплових мереж

Автореферат

Дисертація

Дорошенко Ярослав Васильович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор

(Інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяк Р. М.

Стецюк Сергій Михайлович,

кандидат технічних наук, начальник відділу транспортування газу і компресорних станцій

(Український науково-дослідний інститут природних газів)

Відгук Стецюк С. М.

22 вересня 2020 р. о 1400 конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ
22 Дрінь Наталія Ярославівна к.т.н.

Д 20.052.04

05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Оцінка втрат газу при трубопровідному транспорті і формування ареалу загазованості довкілля

Автореферат

Дисертація

Грудз Володимир Ярославович

 доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та гахонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор (Інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяк Р. М.

 

Стецюк Сергій Михайлович

кандидат технічних наук, начальник відділу транспортування газу і компресорних станцій (Український науково-дослідний інститут природних газів)

Відгук Стецюк С. М.

20 листопада 2020 р. о 1400 конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ
23 Дорошенко Ярослав Васильович д.т.н.

Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Наукові основи оцінювання енерговитратності та забезпечення працездатності складних трубопровідних систем

Автореферат

Дисертація

Грудз Ярослав Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор

(ТОВ «Інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р. М.

 

Тітлов Олександр Сергійович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики 

(Одеська національна академія харчових технологій)

Відгук Тітлова О.С.

 

Харченко Євген Валентинович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки

(Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

22 грудня  2020 р. о 1000 конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

24 Кизимишин Ярослава Василівна к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Раціональне керування газотранспортним комплексом з урахуванням підземних сховищ газу

Автореферат

Дисертація
 

Тимків Дмитро Федорович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор

(ТОВ «Інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

П’янило Ярослав Данилович,

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор Центру математичного моделювання

(Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Відгук П'янила Я.Д.

29 січня

 2021р.

о 1000 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

25 Слободян Микита Богданович к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Удосконалення методів прогнозування режимів роботи газопроводів на засадах ресурсозбереження

Автореферат

Дисертація

Карпаш Максим Олегович,

доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор

(ТОВ «Інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

Костів Василь Васильович,

кандидат технічних наук, доцент, заступник головного інженера з експлуатації (західний регіон)

(Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»)

Відгук Костіва В.В.

29 січня

2021 р.

о 1400 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

 

26 Боднар Віталій Михайлович  к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Оптимізація обслуговування газотранспортних систем для забезпечення їх надійної експлуатації

Автореферат

Дисертація

Грудз Ярослав Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Харченко Євген Валентинович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки

(Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

Костів Василь Васильович,

кандидат технічних наук, доцент, заступник головного інженера з експлуатації (західний регіон)

(Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»)

Відгук Костіва В.В.

25 лютого

 2021 р.

о 1000 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

27 Слободян Назар Богданович к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Удосконаленн методів та заходів підвищення гідравлічної ефективності магістральних газопроводів

Автореферат

Дисертація

Грудз Володимир Ярославович

 доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та гахонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор

(ТОВ «Інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

Болонний Василь Тарасович

кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи

(Державни вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»)

Відгук Болонного В.Т.

25 лютого 2021 р.

о 1400 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

28 Горін Петро Вікторович к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів

Автореферат

Дисертація

Тимків Дмитро Федорович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Говдяк Роман Михайлович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор

(ТОВ «Інжинірингова компанія «Машекспорт»)

Відгук Говдяка Р.М.

Костів Василь Васильович,

кандидат технічних наук, доцент, заступник головного інженера з експлуатації (західний регіон)

(Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»)

Відгук Костіва В.В.

22 квітня    2021 р.

о 1000 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

29 Клюнь Андрій Михайлович к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Підвищення надійності експлуатації газотранспортних систем на засадах удосконалення нормативної бази

Автореферат

Дисертація

Карпаш Максим Олегович,

доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Тітлов Олександр Сергійович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики 

(Одеська національна академія харчових технологій)

Відгук Тітлова О.С.

Болонний Василь Тарасович

кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи

(Державни вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»)

Відгук Болонного В.Т.

23 квітня    2021 р.

о 1000 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

30 Запухляк Василь Богданович д.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Забезпечення надійності різновекторної газотранспортної системи за умови обмежених обсягів транзиту

Автореферат

Дисертація

Грудз Володимир Ярославович

 доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та гахонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Фик Ілля Михайлович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Відгук Фика І.М.

Тітлов Олександр Сергійович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики 

(Одеська національна академія харчових технологій)

Відгук Тітлова О.С.

Харченко Євген Валентинович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки

(Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

12 травня    2021 р.

о 900 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

31 Дейнега Руслан Олександрович к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Прогнозування довговічності нафтогазопроводів з врахуванням експлуатаційних факторів

Автореферат

Дисертація

Івасів Василь Михайлович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового обладнання (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Марущак Павло Орестович,

доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

Відгук Марущака П.О.

Болонний Василь Тарасович

кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи

(Державни вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»)

Відгук Болонного В.Т.

12 травня    2021 р.

о 1300 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

32 Трофімчук Вадим Іванович к.т.н. Д 20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Підвищення ефективності роботи газотранспортної системи України шляхом вдосконалення заходів енергетичного керування

Автореферат

Дисертація

Рибіцький Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри енергетичного менеджменту (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Никифорчин Григорій Миколайович,

доктор технічних наук, професор, завідувач відділу корозійно-водневої деградації та захисту матеріалів

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

Відгук Никифорчина Г.М.

 

Костів Василь Васильович,

кандидат технічних наук, доцент, заступник головного інженера з експлуатації (західний регіон)

(Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»)

Відгук Костіва В.В.

 

 

11 травня    2021 р.

о 1400 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

 Завідувач відділу аспірантури і докторантури  В. Р. Процюк

 

Українська