Навчально-науковий Інститут інженерної механіки

Адреса

вул. Карпатська, 15,

Івано-Франківськ,

Україна

76019,

корп. 4, каб.4206, 4208

тел. (0342) 72-71-81

e-mail: iim@nung.edu.ua

https://www.facebook.com/Інстиутут Інженерної Механіки-256860528306204/

 

Навчально-науковий Інститут інженерної механіки

         

Наше гасло - «Ініціативність. Інформативність. Майбутнє»

                     

Інститут створений у 2012 році шляхом об'єднання двох факультетів: механічного і механіко-технологічного. У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську був створений механічний факультет. Механіко-технологічний факультет був виділений із складу механічного факультету, як окремий підрозділ, у 1990 році. 

В інституті здійснюється підготовка фахівців у галузях знань :"Механічна інженерія", "Виробництво та технології" і "Транспорт"  за першим -бакалаврським, другим – магістерським та третім – доктор філософії рівнями вищої освіти. За першим рівнем освіти підготовка бакалаврів проводиться за спеціальностями: 131-Прикладна механіка, 132 - Галузеве машинобудування, 133 - Галузеве машинобудування, 185 - Нафтогазова інженерія та технології, 274 - Автомобільний транспорт  та освітніми програмами:  "Прикладна механіка", "Інженерія мехатронних систем", “Обладнання нафтових і газових промислів“, "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання", Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями: "Прикладна механіка", "Нафтогазова інженерія і технології", "Автомобільний транспорт" та освітніми програмами: "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування", "Зварювання та споріднені технології", "Технічна діагностика обладнання і конструкції", "Обладнання нафтових і газових промислів", "Автомобільний транспорт".

Інститут об'єднує 6 кафедр, чотири з яких (нафтогазових машин та обладнання, автомобільного транспорту, комп'ютеризованого машинобудування, зварювання) — випускові і дві кафедри (інженерної та комп'ютерної графіки та технічної механіки) — загальнотехнічні.

Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 16 докторів наук, професорів, 38 доцентів, кандидатів технічних наук, у тому числі 6 лауреатів Державної премії у галузі науки і техніки, 18 асистентів. Щорічний набір на денну форму навчання за держзамовленням складає близько 180 студентів. Підготовлено більше 12000 фахівців, які працюють на керівних та інженерних посадах в нафтогазовій та суміжних галузях України і за кордоном. 

У складі кафедр інституту функціонують навчальна науково-дослідна лабораторія бурового обладнання на базі діючої бурової установки "Уралмаш НБО-Д", навчальні лабораторії бурового та нафтогазопромислового устаткування, будови автотранспортних засобів, теплових двигунів, технічної експлуатації автомобілів, металорізального устаткування, робототехнічних комплексів у тому числі верстатів із ЧПУ, а також для студентів обладнані лабораторії «Зварювання плавленням та тиском», «Зварювання трубопроводів», «Зварювання пластмас». Під час навчання студенти інституту одержують навички роботи по 3D -моделюванню, працюючи  на ліцензованих програмних продуктах AutoCad, SOLIDWORKS,ANSYS, PowerSHARE, SprutCAM. Навчаються керувати роботами, навчаються об'єднувати вузли точної механіки з електронними, що забезпечують проектування і виробництво якісно нових модулів, систем  і машин. Одержують додаткові робітничі професії – моториста бурової установки, слюсаря з ремонту нафтогазового обладнання, автомобілів, слюсаря – складальника, водія категорій "В", "С".

За міжнародними програмами обміну студенти інституту щорічно стажуються у наукових та навчальних закладах Польщі, Румунії:  Технічний університет Клуж-Напока, Університет нафти і газу у Плоєшті, Сілезький технологічний університет. Навчаються у Польщі за програмою подвійних дипломів в Гірничо-Металургійній академії  ім. С. Сташиця у Кракові. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на сучасних підприємствах нафтогазового комплексу, машинобудівної галузі України та у провідних зарубіжних фірмах (Halliburton, Weatherford, Schlumberger, Baker hughes.)

В інституті навчається біля 700 українських та зарубіжних студентів.