Відділ охорони праці

Адреса

вул. Карпатська,15

(головний корпус), к.0112а.

тел. (342) 72-71-29

(внутрішній 129).

e-mail: op@nung.edu.ua

     Відділ охорони праці є самостійним структурним підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі – ВОП ) та створений на підставі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці і навчально-виховних заходів

   У своїй роботі відділ охорони праці  керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства  освіти  і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового  розпорядку Університету, Положенням про відділ охорони праці  Університету.

    Задачі та функції відділу охорони праці  докладно представлені у Положенні про відділ Охорони Праці  університету.