Калуський коледж економіки, права, та інформаційних технологій

Адреса

м. Калуш, вул. Молодіжна, 7 , Івано-Франківська область, Україна 77300,

Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10

Факс: (03472) 6-18-10

E-mail: kollege_if@ukr.net

 

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій утворений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 року № 752 як структурний підрозділ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу без права юридичної особи.

У коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування»,  «Менеджмент», «Право», «Комп’ютерна інженерія».

На даний час в коледжі здобувають освіту майже 300 студентів на денній формі навчання.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання для здобуття повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями в ІФНТУНГ чи в інших ВНЗ України.

Навчальний заклад має відповідний рівень кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Навчальний процес в коледжі забезпечуть 32 педагогічні працівники. 

В коледжі створено 5 циклових комісій: із гуманітарної та природничо-математичної підготовки; з фінансів, банківської справа та страхування; з менеджменту; з права; з комп’ютерної інженерії.

На високому рівні організовуються та проводяться науково-практичні конференції, тренінги, круглі столи, методичні семінари, відкриті лекційні, практичні та лабораторні заняття, проводяться тижні циклових комісій, предметні олімпіади для студентів.

Активно працює студентський парламент та студентське творчо-пошукове товариство, у складі якого створено такі секції: економічних наук; комп’ютерних наук; юридична консультація; історико-краєзнавча; художнього саморозвитку; літературна кав’ярня. Створено творчу світлицю «Комора», де відбувається робота деяких секцій, проводяться різноманітні зустрічі з творчими людьми, науковцями, громадськими діячами міста.

Отже, головним завданням коледжу є  підготовка кваліфікованих фахівців із високим рівнем професійних та організаторських здібностей, які завжди зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.