Міжнародна співпраця

 

 Міжнародна діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу проводиться за такими основними напрямками:

 • підготовка спеціалістів з числа іноземних громадян;
 • науково-технічна співпраця із зарубіжними організаціями та навчальними закладами;
 • проходження закордонних практик та стажувань викладачами, студентами та аспірантами університету.

   Відділ міжнародних зв’язків університету був створений у 1991 році, що було обумовлено необхідністю виходу вузу в світовий освітній простір та налагодженням співпробітництва з провідними навчальними та науковими закладами за кордоном.
   Тільки у період з 1999 по 2003 навчальні роки в університеті підготовлено 237 спеціалістів - громадян Індії, Пакистану, Іорданії, Монголії, Болгарії, В’єтнаму, Ізраїлю, Польщі, Росії, Білорусі, Туркменістану, Молдови, Литви.
   Університетом була підписана угода на підготовку спеціалістів із болгарською компанією "Булгаргаз". Ведеться співпраця з компанією "Петров’єтнам" (В’єтнам), згідно з якою на даний час в ІФНТУНГ навчаються студенти з цієї держави.

 

Співробітництво з університетами світу

   Важливим напрямком міжнародної діяльності університету є, також, співробітництво з закордонними навчальними закладами, асоціаціями та іншими організаціями у галузі науки та освіти. Зокрема, серед налагоджених зв’язків провідне місце займають: університет Реджайни, університет Саскатун (Канада); Гірничо-металургійна академія ім.С.Сташица (Університет гірничої справи і металургії, м.Краків (Польща)); Дрезденський технічний університет (Німеччина); університет НОРД м. Бая-Маре (Румунія).
   Спільна угода про співпрацю з університетом Реджайна укладена в 1996 році і передбачає освітянську та науково-дослідну діяльність, обмін викладачами, науковцями, студентами. У результаті співробітницва реалізований спільний науковий проект про систему оподаткування на нафту і газ в Україні, здійснені стажування студентів, аспірантів та викладачів уеіверситету в Канаді. ІФНТУНГ впродовж останніх років відвідали сім делегацій з Канади та двічі делегація університету нафти і газу перебувала за океаном.
   У 2001 році було укладено угоду про співробітництво з Краківською гірничо-металургійною академією. Між університетами проводиться обмін досвідом, організовуються міжвузівські семінари та конференції, не останнє місце займає культурна програма – творчі колективи університетів активно здійснюють культурний обмін.
   Взаємодія з Дрезденським технічним університетом включає в себе різні шляхи підвищення кваліфікації українських студентів в Україні та Німеччині, як от:

 • проведення учбових модулів з німецької мови та спеціальності з метою адаптації рівня освіти українських студентів до європейських стандартів;
 • наукова інтеграція українських учасників програми західноєвропейським рівнем освіти і підтримка їх при одержанні практичних знань шляхом участі у тренінгових програмах на західноєвропейських, а особливо на німецьких підприємствах;
 • вивчення німецької мови на базі нашого університету на рівні, що дає можливість здавати іспит на знання німецької мови для іноземців у Німеччині та продовжувати навчаня у Дрезденському університеті, університеті м.Ессена та інших вузах.

Основними напрямками співпраці між ІФНТУНГ та університетом НОРД м. Бая-Маре є:

 • обмін досвідом та результатами в учбовій та учбово-методичній роботі;
 • підвищення ефективності учбового процесу на базі застосування сучасних методів та засобів навчання;
 • обмін публікаціями, навчальними посібниками;
 • обмін викладачами спеціальних дисциплін для читання лекцій та проведення консультацій;
 • обмін студентами, для проходження практики;
 • організація спільних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

Постійно проводиться робота на розширення та поглиблення закордонних зв'язків.

 

Міжнародна організація студентів економічних спеціальностей - AIESEC

   Метою діяльності організації AIESEC є надання можливості студентам та аспірантам економічних спеціальностей проходити стажування в компаніях різних країн світу з метою культурного обміну і отримання професійних навиків.З іншого боку, компанії в Україні запрошують молодих іноземців на стажування. Своїм завданням IAESEC ставить створення умов для культурного спілкування, професійного та особистого розвитку учасників програм стажування.
   За період діяльності цих асоціацій при університеті представники вузу побували у таких країнах: Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Єгипет, Греція, Фінляндія, Угорщина, Норвегія, Данія, Австрія, Туреччина, Югославія, Хорватія, Словаччина та ін. Окрім цього, щороку університет приймає іноземних студентів для проходження практик по лінії вищезгаданих організацій. За останні 5 років через студентський обмін направлено/прийнято понад 180 студентів.
   Викладачі університету приймають активну участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів, отримують гранти на стажування за кордоном. Професори та науковці брали участь в багатьох науково-технічних конференціях, семінарах, колоквіумах, які проходили в Швейцарії, Німеччині, Польщі, Іраку, Франції, Канаді, Італії, США, Канаді, Алжирі, Росії, Білорусії (з 1999 року здійснено понад 110 виїздів).
   Зазначена діяльність міжнародного відділу спрямована на досягнення в найближчому майбутньому стратегічної для нашого університету мети – міжнародної акредитації та визнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу повноправним вузом європейського та світового взірця.

Міжнародна організація з обміну студентами технічних спеціальностей -IAESTE

   Суттєво впливає на імідж університету міжнародна діяльність у рамках організацій IAESTE (Міжнародна асоціація по обміну студентами технічних спеціальностей). Членство в зазначеній іноземній структурі забезпечує проходження кращими студентами, аспірантами та викладачами практик і стажувань за кордоном.
   Організацію IAESTE було засновано у січні 1948 році у Імперіал Коледж у Лондоні. До її складу входило більш ніж 70 країн-членів з усього світу. Україна приєдналась до IAESTE в березні 1993 року. На базі нашого університету заснований український комітет IAESTE (за безпосередньої участі проректора з навчально-виховної роботи професора Козака Ф.В.). Обмін пропозиціями на практику проводиться на конференції з обміну на взаємній основі. На отримані пропозиції на практику національні секретарі відбирають студентів з високою успішністю, які найбільш повно відповідають вимогам роботодавців, що вказані в пропозиціях на практику. Дані відібраних кандидатів відправляються на розгляд роботодавців. (До конференції, кожна країна - член асоціації збирає пропозиції на місця стажування (офера) від роботодавців, які бажають отримати іноземних студентів для проходженння практики).
   Усі галузі науки, де практичний досвід є суттєвим або рекомендованим доповненням до курсу навчання, потенційно включені в програму IAESTE. Більшість оферів підготовлено для студентів технічних спеціальностей. Студенти, котрі вивчають комп'ютерні та прикладні науки, біологію, також складають певну частку претендентів.