Координаційний центр дуальної освіти

Адреса

вул. Шопена, 1

м.Івано-Франківськ, 76018

навчальний корпус 3, к. 3.232

тел. (0342) 50-66-13

e-mail: ccde@nung.edu.ua

Координаційний центр дуальної освіти університету створено у лютому 2020 року, згідно наказу ректора №19 від 4 лютого 2020 року.

Координаційний центр дуальної освіти виконує організаційні, координаційні функції щодо інтенсифікації співпраці, співробітництва між уніврситетом, здобувачем вищої освіти та суб'єктом господарювання, стимулювання конкурентоспроможності здобувача вищої освіти на ринку праці шляхом реалізації навчання в ЗВО і на підприємстві.

У своїй діяльності координаційний центр дуальної освіти керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», розпорядженям Кабінету Міністрів України від 19.01.2018 р. № 660-р “Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”, наказом Міністерства освіти та науки України від 15.10.2019р. № 1296 “ Щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”, іншими наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, законодавчими, і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора, першого проректора та інших проректорів університету, а також Положенням про Координаційний центр дуальної освіти Івано - Франківського національного університету нафти і газу.

Координаційний центр дуальної освіти функціонує як структурний підрозділ університету, підпорядковується безпосередньо ректору. Координує роботу центру перший проректор.

 

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

  • участь в процесі впровадження та реалізації моделі дуальної освіти в університеті

  • забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах на основі реалізації моделі дуального навчання із залученням державно-приватного партнерства

  • участь у проведенні у проведенні профорієнтаційної роботи,спрямованої на осмислений вибір майбутніми студентами спеціальностей,найбільш перспективних з точки зору розвитку регіону

  • апробація і модернізація освітніх програм, приведення структури, змісту і технологій реалізації освітніх програм у відповідність до вимог роботодавців, професійних стандартів та прогнозом соціально-економічного розвитку регіону

  • впровадження механізмів професійно-громадської акредитації освітніх програм з прямою участю роботодавців

  • організація та проведення конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів щодо дуальної освіти тощо