01 Загальна інформація

У вересні 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання:

 • усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх випускників;

 • подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно - відмінних форм навчання;

 • посилення ролі роботодавців в системі підготовки фахівців від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;

 • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;

 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;

 • підвищення рівня конкурентоздатності випускників в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді.

  Позитивними показниками дуальної освіти є:

 • організація співпраці підприємств, бізнесу, соціальних партнерів;

 • розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;

 • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (наставники, викладачі);

 • здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);

 • врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.

  Впровадження дуальної форми освіти дозволяє студентам поєднувати навчання на стаціонарі та проходити практику (працювати) на підприємствах, здобуваючи практичний досвід роботи і на практиці освоювати отримані знання.

Українська