Знак для товарів і послуг ІФНТУНГ

Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів і послуг ІФНТУНГ

                           

                 

Опубліковано 15.06.2006, бюл. № 6     

Номер свідоцтва: 63022      

Номер заявки: 20040707783

Дата реєстрації знака: 15.06.2006         

Дата подання заявки: 23.07.2004

Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 23.07.2024

Власник: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 (UA)

Індекси Ніццької класифікації:

Клас 9:       вимірювальні прилади; геодезичні інструменти та прилади; діагностичні апарати, що належать до 9 класу; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електрозварювальні апарати; зонди на наукові потреби; індикатори електричні; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми; навчальна апаратура; оптичні прилади і інструменти; контрольно-вимірювальні прилади; фізичні апарати та прилади; хімічні апарати і інструменти.

Клас 41:     атестування (освіта); видавання книжок із бібліотеки; видавання книжок (видавництва); викладання; влаштовування виставок, що належать до 41 класу; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування спортивних змагань; освіта; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; фізичне виховування.

Клас 42:    

геологічне розвідування; експертування нафтових родовищ; забезпечування охорони авторських прав; інжиніринг; послуги щодо інтелектуальної власності; консультування щодо інтелектуальної власності; випробовування нафтових свердловин; розвідування нафти.

Українська