Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ

Адреса

Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м.Бурштин, вул.Калуська 4 +38 03438 42-371 technikumbek@gmail.com

Історія Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу тісно пов’язана зі спорудженням енерговелетня Прикарпаття – Бурштинської ТЕС. З перших днів роботи станції відчувався брак кваліфікованих кадрів та спеціалістів енергетики. Колектив неодноразово поповнювався необхідною кількістю працівників, однак для обслуговування агрегатів станції цього виявилось замало. Тому виникла потреба готувати кадри з місцевого населення. Виходячи з цього, у 1964 році в Бурштині було відкрито вечірній філіал Київського енергетичного технікуму, де навчались перші сто двадцять студентів. Керівником філіалу було призначено Євгена Олександровича Никитюка. З 1965 року завідувачем філіалу та тимчасово виконуючим обов’язки директора навчального закладу стала Ніна Миколаївна Власенкова. 17 червня 1966 року відповідно до наказу Міністерства енергетики і електрифікації Української Радянської Соціалістичної Республіки з погодженням із Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти та Міністерством фінансів УРСР, для підготовки майбутніх спеціалістів Бурштинської ДРЕС було відкрито Бурштинський енергетичний технікум з денним і вечірнім відділеннями на базі існуючого філіалу. Відповідно до наказу Управління навчальних закладів Міністерства енергетики і електрифікації УРСР від 16 липня 1966 року на посаду директора технікуму призначено Олексія Онисимовича Семенюка, заступником директора з навчальної роботи – Ніну Миколаївну Власенкову. Навчальний та лабораторний корпуси знаходилися в старій частині Бурштина. З 1 вересня 1968 року колектив енерготехнікуму отримав чудовий подарунок від будівельників Бурштинської ДРЕС – чотириповерховий навчальний корпус з двадцятьма просторими кабінетами, бібліотекою, актовим, читальним і спортивним залами та їдальнею. Почалося спорудження спортивного комплексу. З кожним роком покращувалися житлово-побутові умови студентів. У 1972 році було введено в експлуатацію гуртожиток на 515 місць, який відповідав усім санітарно-гігієнічним нормам проживання. Значною подією в житті навчального закладу стало введення в дію в 1977 році лабораторного корпусу; почав працювати тир. Кількість навчальних приміщень збільшилася до сорока чотирьох кабінетів та лабораторій. Продовжувачем справи Олексія Онисимовича Семенюка у 1978 році став новопризначений директор навчального закладу Олександр Федорович Ромасенко. У 1980 році закінчено будівництво громадсько-побутового корпусу, у якому розмістились їдальня на 140 місць, актова зала на 380 місць, кімнати для занять гуртків художньої самодіяльності, спортивна зала площею 600 кв.м. У 1982 році введено в експлуатацію приміщення виробничих майстерень площею 2964 кв. м, що дало змогу проводити заняття в одну зміну. У цей період змонтовано перехідні галереї, які зв’язали усі навчальні корпуси загальною площею 18910 кв. м, з них навчальних приміщень – 9830 кв. м. У листопаді 1987 р. О. Ф. Ромасенко був звільнений з посади директора технікуму за власним бажанням у зв’язку зі зміною місця проживання. На посаду директора Бурштинського енергетичного технікуму було призначено Олександра Дмитровича Джуру. Доктор філософських наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний енергетик України, Член кориспондент інженерної академії України, маючи значний досвід організаторської роботи, вміння працювати з людьми Олександр Дмитрович поставив за мету зберегти все, що зроблено попередниками. Олександр Дмитрович став ініціатором створення ступеневої освіти в м. Бурштині через школу-сад, технічну школу, гімназію, технікум, університет. У 1990 році було відкрито заочне відділення та відділення автоматизації, а в 1992 році – економічне відділення. З 1 вересня 1991 року почала функціонувати технічна школа при Бурштинському енергетичному технікумі, яка була перейменована в технічний ліцей, а з 1 вересня 1996 р. – у гімназію. Першим директором ліцею, а відтак гімназії була Віра Миколаївна Ковальчук. У 2000 р. гімназія отримала власне приміщення, а з 11 січня 2005 року – статус самостійного навчального закладу. У 2001 році технікум отримав статус державного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. Керуючись життєвим кредо: «Не кажи світові, що можеш – покажи, як робити», Олександр Дмитрович був ініціатором створення при енерготехнікумі телестудії, яка стала надбанням міста; історико-етнографічного музею «Берегиня», який одержав статус державного; гімназії, якій надано юридичну самостійність; філій Інституту менеджменту й економіки «Галицька академія». З ініціативи директора технікуму, наказом Міністерства освіти і науки України № 601 від 19 жовтня 2005 р. технікум був реорганізований в енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ). Реорганізація навчального закладу сприяла поєднанню потужної матеріально-технічної бази коледжу з науково-викладацьким потенціалом базового технічного університету. У 2010 році навчальний заклад здійснив перший випуск бакалаврів для підприємств енергетичної галузі. Готуючи конкурентоспроможних фахівців відповідного рівня, колектив коледжу працює над введенням та вдосконаленням інноваційних педагогічних технологій, направлених на особистісний розвиток студента. Враховуючи вимоги Закону України «Про вищу освіту» та рекомендації вступу України до Болонського процесу, науково-педагогічний склад навчального закладу цілеспрямовано та виважено заповнює свою нішу в системі вищої освіти.