Економічне відділення

На початку 90-х років розпочалися процеси переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкової економіки. В суспільстві постало завдання формування нового економічного мислення підприємств, організацій. Все це стало передумовою відкриття в навчальному закладі спеціальностей економічного напряму. Економічне відділення започатковано в 1992 році відкриттям спеціальності «Економіка підприємства» напряму “Економіка і підприємництво’’. Спочатку обов’язки завідувача відділення і голови ЦМК виконувала відділення було призначено Ємбрик М.Я.
У 2001 році ліцензовано ще дві спеціальності: «Банківська справа» та «Біржова діяльність», а з 2008 року здійснюється підготовка молодших спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси та кредит» та «Оціночна діяльність».
На відділенні працює згуртований колектив викладачів, серед них: 1 доктор філософських наук, 3 викладачі-методисти, 7 викладачів вищої категорії.
Тривалий час секретарем відділення працює випускниця технікуму Богданна Михайлівна Николин; лаборантами відділення працювали: Олеся Пархуць, Світлана Остапенко, Іванна Сендунь, Лілія Мазур, Лілія Шпакович, Галина Романюк, Оксана Федуняк, Ірина Ходак.
На відділенні підготовлено близько тисячі молодших спеціалістів, які працюють на підприємствах, установах та в організаціях, а близько 80% продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Ми гордимося успіхами наших випускників, які працюють на посадах економістів, бухгалтерів та провідних спеціалістів Бурштинської ТЕС – це: Джура Макар - заступник начальника ПЕВ; Нікіфорова Тетяна, Романів Анастасія, Коваль Оксана, Білик Андрій, Негодіна Уляна, Мороз Марія, Жукровська Наталія, Галушка Ірина, Хорунжа Оксана, Дуда Андрій, Дмитриків Наталія, Мудра Ірина, Лука Оксана, Федунків Ольга, Бурак Ольга, Міліченко Ірина.
Добре освоїли фах викладачів коледжу випускники: Барабалюк Руслана, Непорадна Ірина, Дяків Володимир, який займає посаду головного бухгалтера; Мовчан Наталія, Лазоришин Ірина, Цюрко Наталія – працівники бухгалтерії; Іванців Іванка, Чепіль Галина та Паньків Наталія - лаборанти; Магмет Тарас – працівник інформаційного центру.
На відділенні працює згуртований колектив викладачів, серед них: Джура О.Д.-кандидат філософських наук, 3 викладачі методисти і 12 викладачів вищої категорії.