Положення про підрозділи

Положення про навчально-наукові інститути, інші підрозділи

Положення про структурні підрозділи

 

Положення про навчально-наукові інститути, кафедри

Інститут нафтогазової інженерії

Положення про підрозділ

Кафедра буріння свердловин

Положення про підрозділ

Кафедра вищої математики

Положення про підрозділ

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Положення про підрозділ

Кафедра газонафтопроводів і газонафтосховищ

 Положення про підрозділ

Кафедра видобування нафти і газу

Положення про підрозділ

 

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Положення про підрозділ

 

Положення про підрозділ

Кафедра архітектури та містобудування

Положення про підрозділ

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Положення про підрозділ

Кафедра геодезії та землеустрою

Положення про підрозділ

Кафедра енергетичного менеджменту  та технічної діагностики

Положення про підрозділ

 Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Положення про підрозділ

Положення про підрозділ

 

Інститут природничих наук і туризму

Положення про підрозділ

Геологічний музей

Положення про підрозділ

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

Положення про підрозділ

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

Положення про підрозділ

Кафедра нафтогазової геофізики

Положення про підрозділ

Кафедра екології

Положення про підрозділ

Положення про підрозділ

Кафедра туризму

Положення про підрозділ

Кафедра хімії

Положення про підрозділ

 

Інститут інформаційних технологій

Положення про підрозділ

Положення про підрозділ

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Положення про підрозділ

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Положення про підрозділ

Кафедра комп'ютерних систем і мереж

Положення про підрозділ

Положення про підрозділ

Кафедра прикладної математики

Положення про підрозділ

 

Інститут інженерної механіки

Положення про підрозділ

Kaфедра нафтогазових машин та обладнання

Положення про підрозділ

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки

Положення про підрозділ

Кафедра автомобільного транспорту

Положення про підрозділ

Кафедра зварювання

Положення про підрозділ

Кафедра комп'ютеризованого машинобудування

Положення про підрозділ

Кафедра технічної механіки

Положення про підрозділ

 

Інститут економіки та менеджменту

Положення про підрозділ

Кафедра прикладної економіки

Положення про підрозділ

Кафедра підприємництва і маркетингу

Положення про підрозділ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Положення про підрозділ

Кафедра обліку та оподаткування

Положення про підрозділ

Кафедра теорії економіки та управління

Положення про підрозділ

Кафедра фінансів

Положення про підрозділ

 

Інститут післядипломної освіти

Положення про підрозділ

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Положення про підрозділ

Кафедра суспільних наук

Положення про підрозділ

Кафедра англійської мови

Положення про підрозділ

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Положення про підрозділ

Кафедра публічного управління та адміністрування

Положення про підрозділ

Кафедра фізичного виховання і спорту

Положення про підрозділ

Кафедра філології та перекладу

Положення про підрозділ

Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики та екології Положення про підрозділ

Положення про інші підрозділи

Первинна профспілкова організація працівників

Положення про підрозділ

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти

Положення про підрозділ

Приймальна комісія

 Положення про підрозділ

Бухгалтерія

Положення про підрозділ

Навчальний відділ

Положення про підрозділ

Науково-технічна бібліотека

Положення про підрозділ

Геологічний музей

Положення про підрозділ

Штаб цивільної оборони

Положення про підрозділ

Планово-фінансовий відділ

Положення про підрозділ

Студентське містечко

Положення про підрозділ

Відділ охорони праці

Положення про підрозділ

Центр розвитку підприємництва «Бізнес інкубатор»

Положення про підрозділ

Інформаційно-обчислювальний центр

Положення про підрозділ

Тренажерний буровий центр

 

Навчально-виробнича лабораторія поліграфічних послуг

Положення про підрозділ

Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

Положення про підрозділ

Лабораторія захисту та комерціалізації інтелектуальної власності

Положення про підрозділ

Відділ кадрів

Положення про підрозділ

Військово-мобілізаційний відділ

Положення про підрозділ

Канцелярія

Положення про підрозділ

 Центр українсько-польської співпраці 

Положення про підрозділ

Спортивний комплекс ім. Гемби А. П. Положення про підрозділ
Юридична служба Положення про підрозділ