Кафедра видобування нафти і газу

Адреса

вул. Карпатська, 15

м. Івано-Франківськ, Україна

76019

тел. +38 (0342) 72-71-41

E-Mail: rengr@nung.edu.ua

facebook page

Викладацькі кафедри: 0513, 0516

 

Розклад занять

Кафедра видобування нафти і газу  є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  185 - Нафтогазова інженерія та технології; Освітня програма Видобування нафти і газу.

Навчальний процес забезпечуює: 4 докторів наук, 8 кандидатів наук, 3 асистенти.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю: 05.15.06 - “Розробка нафтових і газових родовищ”.

Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі видобування нафти і газу  готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників кафедри, як на теренах України так і у провідних компаніях по всьому світу.

._________________________________________________________________