00 Вступнику

Додаткова інформація: 
Характеристика освітньої програми:

Спеціальність «Видобування нафти і газу» базується на вивченні, моделюванні та аналізі процесів, що відбуваються в паливно-енергетичному секторі України та інших країн з метою оптимізації майбутніх видів діяльності в нафтогазовій галузі. Програма навчання спрямована на комплексну розробку надр земної кори для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Основна мета навчання студентів полягає у отриманні спеціалізованих навичок та знань з інтерпретації результатів дослідження свердловин, розробці, експлуатації та обслуговуванні нафтових, газових та газоконденсатних родовищ, а також при зборі, промисловій підготовці, транспортуванні та зберіганні нафти, газу та підготовленої продукції.

Можливості працевлаштування:

Випускник може працювати на підприємствах нафтогазового напряму в державних, приватних та закордонних структурах, які займаються пошуками, розвідкою, розробкою, переробкою, промисловим збором підготовкою вуглеводнів. Випускник може займати такі первинні посади згідно з «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників»:  технік з видобування нафти й газу; технік з буріння; технік з підготовки та транспортування нафти і газу; технік з експлуатації нафтопроводів; технік з експлуатації устаткування газових об’єктів; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік конструктор; механік бази виробничого обслуговування, трубної бази; майстер з видобування нафти, газу та конденсату; майстер з дослідження свердловин;  майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин; майстер з підготовки газу; майстер з підготовки та стабілізації нафти; майстер із складних робіт в бурінні (капітальному ремонті) свердловин; майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) ; майстер резервуарного парку.

Правила Прийому до ІФНТУНГ у 2020 році

Перелік документів для вступу

Календар вступної компанії (бакалавр, магістр)

Для вступників до Інституту післядипломної освіти