Привітання ректора

  

Радий привітати Вас від імені Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – базового вищого навчального закладу нафтогазового профілю Міністерства освіти і науки України.

Університет реорганізовано з Івано-Франківського інституту нафти і газу, утвореного у 1967 році на базі загально технічного факультету Львівського політехнічного інституту. Указом Президента  України у 2001 році університету надано статус Національного.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу має IV рівень акредитації і готує фахівців для нафтогазової та інших галузей народного господарства, офіцерів Збройних сил, кандидатів  та докторів наук, надає послуги з післядипломної підготовки та перепідготовки спеціалістів, в тому числі для внутрішньої та міжнародної сертифікації персоналу нафтогазової промисловості, здійснює науково-дослідну, інноваційну та видавничу діяльність, розвиває міжнародне співробітництво. Університет одним з перших в Україні став учасником експерименту щодо приєднання до Болонського процесу, в якому підготовка спеціалістів здійснюється за визнаними світовою громадськістю освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр, що робить ВНЗ привабливим для абітурієнтів. На основі підписаних міждержавних угод із Алжиром, В’єтнамом, Гвінеєю, Іраном, Йорданією, Камеруном, Китаєм, Індією, Польщею, Туркменістаном, Азербайджаном та низкою інших держав світу в університеті ведеться підготовка іноземних студентів.  

У світі якісної трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне, стрімкого розвитку інформаційних та нанотехнологій, ключовим інструментом суспільних змін є наука та якісна освіта. Вся діяльність університету спрямована на задоволення освітніх потреб особи, суспільства, держави та на забезпечення поступального розвитку нафтогазового комплексу і економіки України в цілому.

        Серед головних засад діяльності університету:

  • неперервність освіти, її системність та систематичність;
  • інноваційність змісту освіти;
  • єдність фундаментальності та фаховості змісту освіти;
  • корпоративність, партнерство всіх учасників освітянської діяльності в університеті;
  • гнучкість освітянської діяльності;
  • наявність ефекту співнавчання (peer effect);
  • діяльність принципів навчання.

Сьогодні в університеті функціонує 9 інститутів, навчально-науково-виробничий комплекс, що об’єднує 30 навчальних закладів I-III рівнів акредитації, кафедра військової підготовки. В університеті та чотирьох його коледжах навчається понад 10 000 студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання (24 напрями підготовки, 32 спеціальності). Навчальний процес забезпечують  майже тисяча 1000 викладачів: 104 доктори наук, професори, 442 кандидати наук, доценти, серед яких 20 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

В університеті сформовано 17 наукових шкіл, 28 науково-дослідних лабораторій, науково-навчальний центр, 3 науково-дослідницькі центри, науково-освітній центр «Сланцевий газ», науково-навчальний центр «Енергоефективні технології в системах видобування, транспортування та зберігання газу», працюють   понад  500 винахідників, діє студентський осередок асоціації нафтових інженерів.  Сьогодні ІФНТУНГ входить у сімку університетів, які мають у своєму штаті академіків НАНУ. На часі головним завданням університету є здобуття статусу дослідницького. На сьогодні ми працюємо над важливою проблемою забезпечення енергетичної безпеки держави через збільшення власного видобутку газу.

В університеті постійно ведеться робота над зміцненням матеріально-технічної бази, відкриваються численні науково-дослідні лабораторії, поглиблюється співпраця з великими виробничими підприємствами України та світу. Після закінчення нашого університету перед молоддю відкривається перспектива отримання цікавої високооплачуваної роботи, творчого застосування практичних знань для ефективного вирішення складних виробничих і життєвих завдань.