07 Дисципліни вільного вибору

Додаткова інформація: 

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК КАФЕДРИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Спеціальність/Освітня програма: 185 - Нафтогазова інженерія та технології / Видобування нафти і газу

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 4 Семестр: 7, 8

Курс: 2 Семестр: 3,4 (бакалаври зі скороченим терміном)

Назва дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин

Кафедра, що забезпечує викладання

Семестр, в якому викладається

Посилання на файл з анотацією дисципліни

Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 18

самост. роб. - 66

ВНГ 8 Анотація навчальної дисципліни
Промислова геофізика        
Фізика нафтового і газового пласта

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 36

практ. зан. - 0

самост. роб. - 48

ВНГ 8 Анотація навчальної дисципліни
Технологія   розробки   нафтових  родовищ

8/240

лекції - 68

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 24

самост. роб. - 138

ВНГ 7,8 Анотація навчальної дисципліни
Технологія експлуатації нафтових свердловин

9/270

лекції - 52

лаб. зан. - 18

практ. зан. - 34

самост. роб. - 166

ВНГ 7,8 Анотація навчальної дисципліни
Технологія   розробки  газових і   газоконденсатних    родовищ  

8/240

лекції - 68

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 34

самост. роб. - 138

ВНГ 7,8 Анотація навчальної дисципліни
Технологія експлуатації газових і газоконтенсатних свердловин

9/270

лекції - 52

лаб. зан. - 18

практ. зан. - 34

самост. роб. - 166

ВНГ 7,8 Анотація навчальної дисципліни
Дослідження свердловин

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 72

ВНГ 8 Анотація навчальної дисципліни
Технології підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів

5/150

лекції - 48

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 86

ВНГ 8 Анотація навчальної дисципліни
Збір і підготовка нафтопромислової продукції

5/150

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 32

самост. роб. - 86

ВНГ 8 Анотація навчальної дисципліни
Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ

8/240

лекції - 64

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 144

ВНГ 7,8 Анотація навчальної дисципліни
Збір і підготовка газопромислової продукції

3/90

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 42

ВНГ 8 Анотація навчальної дисципліни
Розробка та експлуатація нафтових свердловин

8/240

лекції - 64

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 144

ВНГ 7,8 Анотація навчальної дисципліни
Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 18

самост. роб. - 66

ВНГ I(3) для бакалаврів зі скороченим терміном Анотація навчальної дисципліни
Інтенсифікація припливу вуглеводнів до вибою свердловин        
Технологія експлуатації газових і газоконтенсатних свердловин

7/210

лекції - 36

лаб. зан. - 18

практ. зан. - 36

самост. роб. - 120

ВНГ I(3) для бакалаврів зі скороченим терміном Анотація навчальної дисципліни
Дослідження свердловин

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 72

ВНГ

II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном

Анотація навчальної дисципліни
Технології підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 72

ВНГ

II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном

Анотація навчальної дисципліни
Технологія   розробки  газових і   газоконденсатних    родовищ

6/180

лекції - 48

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 116

ВНГ

II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном

Анотація навчальної дисципліни
Збір і підготовка газопромислової продукції

3/90

лекції - 16

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 32

самост. роб. - 42

ВНГ

II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном

Анотація навчальної дисципліни

Розробка та експлуатація нафтових свердловин

5,5/165

лекції - 32

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 32

самост. роб. - 85

ВНГ

II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном

Анотація навчальної дисципліни

Технологія експлуатації нафтових свердловин

7/210

лекції - 36

лаб. зан. - 18

практ. зан. - 36

самост. роб. - 120

ВНГ I(3) для бакалаврів зі скороченим терміном Анотація навчальної дисципліни
Технологія   розробки   нафтових  родовищ

6/180

лекції - 48

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 166

ВНГ II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном Анотація навчальної дисципліни
Збір і підготовка нафтопромислової продукції

3/90

лекції - 16

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 32

самост. роб. - 42

ВНГ

II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном

Анотація навчальної дисципліни

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних свердловин

5,5/165

лекції - 32

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 32

самост. роб. - 85

ВНГ

II(4) для бакалаврів зі скороченим терміном

Анотація навчальної дисципліни
Українська