11 Матеріально-технічна база

Додаткова інформація: 

 

Кабінет завідувача кафедри 0516.

Викладацькі 0513, 0516.

Лекційні аудиторії 0503, 0506, 04.

Комп’ютерний навчальний класс 0514.

Навчальна лабораторія 0106, 0220, 0520, 0515.

Науково-дослідні лабораторії 0520а, 0104, 0517.

Навчальні лабораторії і кабінети

 

1. Навчальна лабораторія видобування нафти (ауд. 0106, площа 72 м2).

Види робіт: проведення навчальних занять з підземного і капітального ремонту свердловин.

Основні прилади і обладнання: фонтана арматура, пакери, насоси, елеватори, трубні і штангові механічні ключі і т д.

 

2. Навчальна лабораторія видобування газу (ауд. 0220, площа 54 м2).

Види робіт: проведення навчальних занять з розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ та технології видобування газу.

Основні прилади і обладнання:

а) установка по визначенню густини природних вуглеводневих газів;

б) установка по визначенню фракційного складу стабільного вуглеводневого конденсату;

в) установка по визначенню точки роси і супутніх газів за вуглеводнями і вологою за допомогою індикатора кондиційності газів ”Харків 1М”, а також прилади по визначенню вмісту сірководню і меркаптанів у природному газі, ефективності витіснення газу водою з пористого середовища, Визначення спінюючих властивостей розчинів поверхнево-активних речовин.

 

3. Навчальна лабораторія фізики нафтового і газового пласта. (ауд. 0520, площа 54 м2).

Основні прилади і обладнання:

а) установка по визначенню коефіцієнта відкритої пористості гірської породи способом І.А. Преображенського;

б) установка по визначенню коефіцієнта абсолютної проникності гірських порід (кернів);

в) установка по визначенню карбонатності гірських порід газометричним способом;

Види робіт: проведення навчальних занять з технологічних дисциплін кафедри.

 

4. Комп’ютерний (ауд. 0514, площа 36 м2).

Види робіт: Проведення навчальних занять із використанням ПК. Виконання науково-дослідних робіт із застосуванням ПК по визначенню коефіцієнта стисливості і динамічної в’язкості газу при заданому тиску Рпл і температурі tпл, визначення коефіцієнта гідравлічного опору труб і його залежності від внутрішнього діаметра НКТ, Розв’язування диференціальних рівнянь і системи диференціальних рівнянь. В 2017 проведено повне оновлення комплектуючих так і програмного забезпечення, що дає змогу на даний час моделювати безліч прочесів, що відбуваються в пласті та свердловині.

 

5. Навчальний кабінет дослідження та есплуатації свердловин (ауд. 0515, площа 54 м2).

Види робіт: Проведення навчальних занять із дисципліни технологія  видобування нафти і газу на морі.

Основне обладнання: фонтана арматура, глибинні манометри, установка по зніманню характеристики роботи і визначення ККД дворядного газорідинного піднімача.

 

6. Лекційна аудиторія (ауд. 0503, площа 90 м2)

Види робіт: Проведення навчальних занять із дисциплін розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ, розробка та експлуатація газових і газо-конденсатних родовищ, технологія видобування газу, розробка та експлуатація нафтових родовищ, технологія видобування нафти.

Основне обладнання: мультимедійний проектор, проекцйний екран, комп’ютерна техніка, кондиціонери.

 

7. Лекційна аудиторія (ауд. 0506, площа 72 м2)

Види робіт: Проведення навчальних занять із дисциплін розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ, розробка та експлуатація газових і газо-конденсатних родовищ, технологія видобування газу, розробка та експлуатація нафтових родовищ, технологія видобування нафти.

 

8. Лекційна аудиторія (ауд. 04, площа 102 м2)

Види робіт: Проведення навчальних занять із дисциплін розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ, розробка та експлуатація газових і газо-конденсатних родовищ, технологія видобування газу, розробка та експлуатація нафтових родовищ, технологія видобування нафти.

 

9. Науково-дослідна лабораторія (ауд. 0520а, площа 54 м2). Науковий керівник проф. Кондрат О.Р.

Основні наукові напрямки досліджень: фізико-технологічні основи підвищення нафтогазоконденсатовилучення і збільшення продуктивності свердловин.

 

10. Науково-дослідна лабораторія (ауд. 0104, площа 54 м2). Науковий керівник проф. Бойко В.С.

Основні наукові напрямки досліджень: інтенсифікація нафто- газовидобування діяннями на між свердловинні при вибійні зони пласта.

 

Українська