Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

Адреса

вул. Карпатська,15, м. Ів-Франківськ 76019,

кабінети завідувач кафедри – 5119, кафедра – 5114, викладацька – 5120

тел. (0342) 50-47-61

Е-mail: gbg@nung.edu.ua

 

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики (ГБГ) створена наказом Ректора університету в структурі інженерно-екологічного факультету.

Завідувач кафедри – Кузьменко Едуард Дмитрович доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

 

У навчальному плані кафедра забезпечує:

1)  викладання  дисциплін геоінформаційного напрямку;

2) готує бакалаврів та магістрів зі спеціалізації «Геоінформатика», кваліфікація – інженер-геоінформатик;

3) готує бакалаврів та магістрів зі спеціалізації "Геоінформаційні системи та технології"

 

За кафедрою геотехногенної безпеки та геоінформатики закріплено наступні дисципліни:

- інформатика та програмування;

- конструювання програм та мови програму-вання;

- ГІС в задачах моніторингу;

- геоінформаційні системи та бази даних;

- цифрова картографія;

- планування та управління ГІС проектами;

- транспортно-навігаційні ГІС;

- програмування прикладних ГІС задач;

- проектування баз геоданих;

- просторовий аналіз та моделювання в ГІС;

- розпізнавання образів;

- теоретичні основи геоінформаційних систем.

 

На кафедрі викладають 1 професор, 5 кандидатів наук, 1 старший викладач і 1 асистент.

 

Фахівці з геоінформаційних систем володіють теорією та практикою проектування та експлуатації геоінформаційних систем, організації фонду цифрових геопросторових даних та карт, а також автоматизованих робочих місць для геоінформаційного моделювання в різних сферах, управління територіями, апаратними та програмними засобами та методами геодезії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування землі.

 

Фахівець здатний виконувати нижчезазначену професійну роботу:

– науковий співробітник (геоінформаційне забезпечення в технічних, природничих та гуманітарних сферах);

– науковий співробітник (обчислювальні системи в сфері обробки геопросторових даних);

– інженер-геоінформатик;

– інженер по комп’ютерних системах;

– адміністратор бази даних;

– адміністратор доступу;

– адміністратор задач;

– адміністратор системи;

– аналітик комп’ютерного банку геопросторових даних;

– аналітик комп’ютерних систем;

– інженер по програмному забезпеченню комп’ютера;

– програміст прикладний по обробці гепросторових даних;

– інженер з управління та обслуговування автоматизованих кадастрових систем;

– інженер з управління та обслуговування автоматизованих систем проектування в містобудуванні;

– викладач професійного навчально-виховного закладу;

– консультант по маркетингу (ринок земель).

Фахівці з геоінформаційних систем працюють на підприємствах Державної служби геодезії, картографії і кадастру України, Національного космічного агентства України, в обласних, районних та міських відділах земельних ресурсів, кадастрових бюро, в проектних і наукових закладах різних галузей економіки України (нафтогазовій, енергетичній, геологічній, водогосподарській, будівельній, транспортній тощо), в державних адміністраціях та приватних фірмах. На фахівців з геоінформаційних технологій існує підвищений попит як на Україні, так і за кордоном.

Основними напрямками майбутньої діяльності фахівців даної спеціальності будуть:

  • аналіз та обробка просторово-координованої інформації;
  • розробка картографічного забезпечення для окремих галузей народного господарства;
  • моделювання просторово-розподілених даних;
  • побудова спеціалізованих ГІС;
  • розробка та супровід інформаційних систем;
  • інформаційне забезпечення геологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень;
  • інформаційне забезпечення діяльності нафтогазових підприємств.

 

На кафедрі функціонує спеціалізований комп’ютерний клас геоінформаційних систем та технологій.

 

Для кращих студентів інституту існує можливість проходження стажування в Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца, республіка Польща.