Оголошення

Пропонується для громадського обговорення нова освітня програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Геоінформаційні сситеми і технології" за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

opp_geoinformaciyni_systemy_i_tehnologiyi.pdf

Пропозиції, побажання та відгуки просимо надсилати на електронну адресу кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики gbg@nung.edu.ua

Українська