Загальна інформація

Питання забезпечення геотехногенної безпеки є актуальним виходячи з наступних двох положень. Перше – це необхідність вивчення та оцінки інженерно-геологічних умов будівництва міст і селищ, промислових, громадянських, гідротехнічних та інших видів споруд, раціонального використання геологічного середовища. Друге – це дослідження та прогноз наслідків антропогенної діяльності, зокрема змін у навколишньому геологічному середовищі внаслідок роботи підприємств по видобутку корисних копалин. Використання геоінформаційних систем є необхідним елементом зазначених напрямків.

Створення національної і локальних ГІС, зв’язаних єдиною уніфікованою системою класифікації, кодування та обміну даними в структурі органів управління, доступом до банку даних, закладає основи міждержавних і світових інформаційних систем глобального моніторингу та прогнозу природних і техногенних процесів. Первинні уявлення щодо організації національної ГІС в Україні, були розроблені у проведенній державній науковій програмі з фундаментальних досліджень “Концепція багатоцільової національної ГІС’’ ще в 1994 році.

Підготовка фахівців зі спеціальності “Геоінформаційні системи і технології” в ІФНТУНГ спрямована на кадрове забезпечення підприємств, що займаються питаннями землевпорядкування,  кадастру, а також в галузях геології, геофізики, екології.

Основними напрямками майбутньої діяльності фахівців даної спеціальності будуть:

 • аналіз та обробка просторово-координованої інформації;
 • розробка картографічного забезпечення для окремих галузей народного господарства;
 • моделювання просторово-розподілених даних;
 • побудова спеціалізованих ГІС;
 • розробка та супровід інформаційних систем;
 • інформаційне забезпечення геологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень;
 • інформаційне забезпечення діяльності нафтогазових підприємств.

Аналіз потреб геодезичної, геологічної, екологічної, нафтогазової галузей у фахівцях, які б володіли зазначеними напрямками, засвідчує гостру потребу у спеціалістах з ГІС-технологій.

До числа основних потенційних замовників відносяться :

 • Головне управління земельних ресурсів Івано-Франківської області;
 • Івано-Франківське міське управління земельних ресурсів;
 • Івано-Франківська регіональна філія державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах”;
 • Карпатське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру;
 • ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”.
Українська