Вибіркові дисципліни кафедри для спеціальності 103 Науки про Землю

Дисципліни вибіркового блоку "Геоінформатика" для бакалаврів НЗ-18

Назва дисципліни
Кафедра
Іспит
семестр
Залік
семестр
Курс. робота
Курс. проект
 
Кредитів
Годин
Анотація
Програмування в середовищі ГІС
ГБГ
8
 
 
8
 
8
240
 
Теоретичні основи геоінформаційних систем
ГБГ
 
5
5
 
 
7
210
Анотація
Геостатистика
ГБГ
8
 
 
 
 
6
180
 
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
ГБГ
 
5
 
 
 
5
150
 
Фізичні властивості гірських порід
НГГ
 
7
 
 
 
3
90
 
Цифрове картографування
ГБГ
5,6
 
 
6
 
10
300
 
Методи класифікації при вирішенні геологічних задач
ГБГ
 
6
 
 
 
4
120
 
Комплексування геолого-геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач
ГБГ
 
7
 
 
 
4
120
 
Геоінформаційні технології в науках про Землю
ГБГ
6
7
7
 
 
12
360
 
Основи дистанційного зондування Землі  ГБГ   5       3 90  

 

Геоматика  ГБГ 7         5 150 Анотація
Комп'ютерна графіка та візуалізація
 геоданих
ГБГ 7         5 150  
Управління діяльністю та організація робіт у геоінформатиці ГБГ   8       3 90 Анотація
Комп'ютерне моделювання в науках
про Землю
ГБГ   8       4 120 Анотація
Українська