Наукова діяльність

     Науково-методичні розробки

Кафедра виконує фундаментальні та прикладні дослідження в галузях інженерної геофізики, гідрології, інженерної геології в межах діяльності свого наукового підрозділу – відділу гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень та прогнозування небезпечних геодинамічних процесів.

На відділ покладено реалізацію наступних наукових напрямків:

1) удосконалення методів:

- проведення гідрологічних та інженерно-геологічних досліджень;

- обробки та інтепретації даних гідрогеологічних, інженерно-геологічних досліджень;

- прогнозування гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів;

- прогнозування надзвичайних ситуацій, пов’язаних з геологічними процесами;

- дистаційних (геофізичних) досліджень інженерно-геологічних та гідрологічних процесів;

2) проведення прикладних гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень на регіональному та об’єктивному рівнях.

 

     Основні публікації кафедри

1. Крив’юк І. В. Особливості створення розрахункового модуля по оцінці стійкості зсувних схилів для MapInfo // Східно-Європейський журнал передових технологій, №1/2 (67) 2014. – С. 22-26.

2. Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів / Кузьменко Е. Д., Крив’юк І. В.,               Штогрин Л. В. // Геодинаміка, №1 (14)/2013. – С. 176 - 187.

3. Багрій С. М., Кузьменко Е. Д. До питання оцінки забруднення підземних вод електрометричними методами // Геодинаміка, №2 (15) / 2013. – С. 93-96.

4. ГІС-модель Домбровського кар’єру Калуського гірничопромислового району / С. М. Багрій, Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Н. В. Журавель,  Н. В. Вількович, О. М. Босович / ХІІ Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти». – 13 – 16 травня 2013, Київ, Україна – електронний оптичний диск (CD ROM).

5. Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту: монографія / Кузьменко Е. Д., Чепурний І. В., Чалий П. П. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 272 с.

6. Т. Б. Чепурна., Е.Д. Кузьменко. Довгостроковий часовий прогноз селевої активності на території гірськокарпатського гідрогеологічного району. // Геодинаміка, №1 (10) 2011. – С. 38-46.

7. Давибіда Л.І. Дослідження геоінформаційної структури синхронності багаторічного природного режиму рівнів ґрунтових вод як основа підвищення вірогідності довгострокових прогнозів  (на прикладі території Дніпропетровської області)/ Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко // Геоінформатика. – 2011. – № 2. – С.68-80.

8. Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 2. Закономірності розвитку поверхневих проявів карсту та селів. Геоінформаційна система прогнозування екзогенних геологічних процесів / Кузьменко Е. Д., Журавель О. М., Чепурна Т. Б., Чепурний І. В., Штогрин Л. В. // Геоінформатика, №4, 2011. – С-58-77.

9. Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 1. Теоретичні передумови прогнозування екзогенних геологічних процесів. Закономірності активізації зсувів / Кузьменко Е. Д., Журавель О. М., Чепурна Т. Б., Чепурний І. В., Штогрин Л. В. // Геоінформатика, 2011, №3 – С. 61-74.

10. Дослідження зсувних процесів геофізичними методами: монографія / Е. Д. Кузьменко, А. Ф. Безсмертний, О. П. Вдовина, І. В, Крив'юк. В. Д. Чебан,  Л. В. Штогрин; за редакцією Е. Д. Кузьменко. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.–294с.

Українська