Дисципліни кафедри

 

За кафедрою геотехногенної безпеки та геоінформатики закріплено наступні дисципліни.

Cпеціальність 103 "Науки про Землю"

-   Основи геоінформатики;

-   Основи дистанційного зондування Землі;

-   Теорія поля;

-   Геоінформатика;

-   Цифрове картографування;

-   Геоінформаційні системи в науках про Землю;

-   Бази геоданих;

-   Обробка цифрових зображень;

-   Спеціальні гідрологічні та інженерно-геологічні розрахунки;

-   Проектування баз геоданих;

-    Програмне забезпечення геолого-геофізичних досліджень 

-   Інтернет технології в галузі наук про Землю

Спеціальність 191 "Архітектура та містобудівництво":

-  Особливості проектування будівель в складних інженерно-геологічних умовах

 

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій":

-  Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта ;

-  ГІС в управлінні територіями;

-   Методика та методологія наукових досліджень;

-   Інформаційні технології в наукових дослідженнях;

-   Ліцензування та патентування діяльності;

-   Геоінформаційний аналіз;

-   ГІС в кадастрових системах;

-   Інтернет технології в картографії;

-    Планування та управління ГІС-проектами;

-   Інформатика та програмування геозадач;

-   Основи систем автоматизованого проєктування;

-   Теоретичні основи геоінформаційних систем.

-   Математична обробка геодезичних вимірів

Спеціальність 101 "Екологія":

-   Моделювання та прогнозування стану довкілля

 

                                                                            

 

Українська