Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Адреса

вул. Карпатська,15,

м. Ів-Франківськ 76019,

кабінет завідувача кафедри – 0430,

кабінети кафедри – 0430, 0300А

тел. (0342) 72-71-58

Е-mail: bzhd@nung.edu.ua

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці (ТЗНС) забезпечує навчальний процес за програмою підготовки бакалаврів, та магістрів на всіх інститутах технічного, економічного та гуманітарного напрямках університету. Студенти отримують поглиблені знання в галузі охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки життєдіяльності у виробничих і побутових умовах, та в умовах надзвичайних ситуацій, управління виробництвом, права, вивчають екологічні проблеми промислового виробництва.

До переліку дисциплін, які викладає кафедра входять: Безпека життєдіяльності; Основи охорони праці; Охорона праці в галузі; Цивільний захист.

Навчальний процес по кафедрі  безпеки життєдіяльності забезпечують: 2 професори, доктори технічних наук,  7 доцентів, в т.ч. 6 кандидатів наук, 3 асистенти кафедри.