Загальна інформація

Склад кафедри (2016 р.)

На фото зліва на право перший ряд: зліва направо: провідний інженер В. І. Пришляк, доц. І. В. Перкун, проф. Я М. Семчук, доц. Г. М. Кривенко, асист. І. В. Павленко; другий ряд: доц. М. П. Школьний, доц. Г. Д. Лялюк-Вітер, асист. Е. Е. Скиба, доц. М. П. Кулик, зав. лаб. В. І. Стасінчук, в.о. зав. каф., проф. В. Г. Погребняк, асист. Н. Ю. Древицька, доц. І. І. Стеліга, асист. В. Я. Шиманський, доц. Й. І. Рошак.

Кафедра забезпечує навчальний процес за програмою підготовки бакалаврів, магістрів у всіх інститутах технічного, економічного та гуманітарного напрямках університету. Студенти отримують поглиблені знання в галузі охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки життєдіяльності у виробничих і побутових умовах, та в умовах надзвичайних ситуацій, управління виробництвом, права, вивчають екологічні проблеми промислового виробництва.

Українська