Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

Адреса

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ 76019, кімната 5321 Телефон: (0342) 72-71-21 E-mail: grn@nung.edu.uа

Контактна інформація викладачів кафедри ГРН

Порядок проведення атестаційного іспиту за спеціальністю "Науки про Землю" (спеціалізація "Геологія нафти і газу")  з використанням дистанційних технологій

 

Зараз кафедра ГРН – це базовий навчально-науковий структурний підрозділ інституту природничих наук та туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що проводить підготовку кадрів для нафтогазової галузі України.

Функціональна діяльність кафедри полягає в проведенні освітньої, методичної та науково-дослідної роботи в сфері нафтогазової геології.

Освітня робота на кафедрі здійснюється шляхом проведення навчальної та методичної діяльності за такими напрямами:

●          підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю “Науки про Землю” та спеціалізацією “Геологія нафти і газу”, а також читаються окремі дисципліни для спеціальності “Нафтогазова інженерія” та спеціалізацій “Геофізика”, “Буріння свердловин” та “Видобування нафти і газу”;

●          перепідготовка фахівців, що здобувають другу вищу освіту;

●          підвищення кваліфікації фахівців, що працюють в нафтогазовій галузі.

На даний час кафедра ГРН є головною випускною кафедрою в Україні, що має право на підготовку фахівців за спеціальністю  “Науки про Землю” спеціалізаці “Геологія нафти і газу”, яка акредитована за ІV (найвищим) рівнем. Для цієї спеціальності ліцензований набір становить 75 осіб, з них 50 студентів очної форми навчання та 25 студентів – заочної.

Сьогодні підготовка фахівців ведеться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Зараз на кафедрі діють такі лабораторії й кабінети: каустобіолітів, геохімії нафти і газу, пошуків та розвідки родовищ нафти і газу, нафтогазоносних провінцій, нафтогазопромислової геології і гідрогеології та студентська науково-дослідна газогеохімічна лабораторія.

Для отримання фундаментальних загальногеологічних знань до послуг студентів при університеті функціонує унікальний геологічний музей.

У відповідності до вимог сьогодення та замовників підготовка фахівців ведеться таким чином, щоб вони вільно володіли сучасною комп'ютерною технікою та іноземними мовами. На кафедрі функціонує лабораторія комп'ютерних технологій, в якій аспіранти та студенти займаються науково-дослідною роботою, а також виконуються договірні науково-дослідні роботи науковим персоналом кафедри. Для пошуку навчальної та наукової інформації широко використовуються можливості мережі Internet. Кращі студенти залучаються до виконання науково-дослідних робіт і рекомендуються для навчання в магістратурі та аспірантурі, а також проходять стажування за кордоном.

Реалізовуючи принципи Болонської конвенції з 2011 року студенти проходять навчання за програмою «магістра» у Краківській Гірничо-Металургійній Академії ім. Станіслава Сташиця (Республіка Польща). Навчання проводиться згідно угоди про надання двох дипломів, яка передбачає отримання студентами дипломів «магістра» і європейського взірця, і вітчизняного.

При кафедрі відкрито аспірантуру, якою керують доцент, доктор геологічних наук С.С. Куровець та доцент, кандидат геологічних наук М.І. Манюк. Працює спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.