Про коледж

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій розпочав свою діяльність у 2014 році, ввійшовши в структуру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (наказ МОН України № 752 від 24.06.2014 р.).

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування»,  «Менеджмент», «Право», «Комп’ютерна інженерія».

Найбільшим скарбом коледжу є люди – працівники, викладачі, науковці найвищої кваліфікації, які своєю щоденною працею віддають свої сили, час і здоров’я, а також студенти, які є його візитною карткою.

На даний час в коледжі здобувають освіту майже 300 студентів денної форми навчання.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання для здобуття повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями в ІФНТУНГ чи в інших ВНЗ України.

Навчальний заклад має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчальний процес в коледжі здійснює 33 педагогічні працівники, 9 з яких працюють за внутрішнім та зовнішнім сумісництвом. Всі вони мають повну вищу освіту, їх наукова та педагогічна спеціальність (кваліфікація) відповідає дисциплінам, які вони викладають. Серед педагогічних працівників 2 кандидати наук, 8 спеціалістів вищої категорії, 4 першої та 10 другої категорій. Педагогічні працівники забезпечують проведення занять на достатньому методичному і професійному рівні із застосуванням навиків та матеріалів практичної роботи, та з використанням сучасних інформаційних технологій.

Для проведення освітньої діяльності в коледжі функціонує 13 навчальних кабінетів і лабораторій, оснащених сучасним обладнанням, приладами, матеріалами, комп’ютерна лабораторія,  бібліотека та читальний зал, конференц-зал. Минулого року відкрито лінгафонний кабінет для вивчення іноземної мови, де студенти можуть працювати в режимі аудіювання, прослуховувати тексти, музику та фільми іноземною мовою.

Викладачі та студенти мають можливість користуватися електронним каталогом Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.

Для підвищення педагогічної майстерності викладачів у коледжі діють педагогічна та методична ради, головним завданням яких є надання методичної допомоги педагогам у вдосконаленні їхньої професійності, а також впровадження у навчальний процес найновіших форм і методів навчання.

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у закладі створено атестаційну комісію, діяльність якої спрямована на комплексне оцінювання викладачів коледжу, визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

В коледжі створено 5 циклових комісій: із гуманітарної та природничо-математичної підготовки; з фінансів, банківської справа та страхування; з менеджменту; з права; з комп’ютерної інженерії.

У навчально-виховній роботі коледжу особлива увага звертається на підвищення рівня проведення занять. З цією метою методична рада та циклові комісії коледжу проводять науково-практичні конференції, тренінги, круглі столи, методичні семінари, відкриті лекційні, практичні та лабораторні заняття, щорічно проводяться тижні циклових комісій. Періодично проводяться предметні олімпіади, переможці яких приймають участь в обласних та всеукраїнських олімпіадах, займаючи призові місця.

У коледжі функціонують студентський парламент та студентське творчо-пошукове товариство, у складі якого створено такі секції: економічних наук; комп’ютерних наук; юридична консультація; історико-краєзнавча; художнього саморозвитку; літературна кав’ярня. Створено творчу світлицю «Комора», де відбувається робота деяких секцій, проводяться різноманітні зустрічі з творчими людьми, науковцями, громадськими діячами міста. Успішно працює студія танцю «Магія-денс» та вокальний гурток. Крім того, в коледжі успішно працює Рада профілактики, що дає можливість уникати правопорушень серед студентської молоді. Систематично проводяться виховні години та заходи з нагоди відзначення історичних та культурно-мистецьких подій.

На високому рівні, досить креативно та колоритно проходять різноманітні урочисті святкування, серед яких: День знань, День студента, День працівників освіти, День юриста, Міжнародний жіночий день, Шевченківські дні, День матері, День студентського самоврядування та ін. Студенти беруть активну участь у різних акціях, загальноміських заходах, тісно співпрацюють з окремими громадськими організаціями (учасників АТО, «Молодий рух», ГО «Спорт для всіх», Калуським музейно-виставковим комплексом та ін.).

Для студентів коледжу організовуються поїздки та екскурсії з навчально-пізнавальною метою, організовуються відкриті лекції з історії та етнографії в музеях міста. Всі події, досягнення та успіхи коледжу висвітлюються в щомісячній газеті «Студентська думка».

Тісна співпраця з судовими установами міста, центром зайнятості, центром надання первинної правової допомоги, банківськими установами, підприємствами ДП «ВО «Карпати», «Гудвеллі», ІТ-компанія «ELEKS», ITLUX, KIM та іншими підприємствами, як базами практик, забезпечує здобуття студентами практичних вмінь адаптованих до потреб виробництва, створює передумови для подальшого їх працевлаштування. 

В рамках міжнародної співпраці та обміну досвідом заключено меморандум з Школою наук економічних в м. Мєльц Республіки Польща.

Все це є підтвердженням того, що студенти і викладацький склад нашого коледжу займають активну життєву позицію, працюють над собою, всебічно розвиваються і самовдосконалюються.

Отже, головне завдання коледжу полягає у підготовці кваліфікованих фахівців із високим рівнем професійних та організаторських здібностей, які завжди зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Українська