Kaфедра нафтогазових машин та обладнання

Адреса

76019, м.Ів-Франківськ
вул. Карпатська, 15
Корпус № 7, к. 7301
Телефон: (0342) 72-71-01
E-mail:   
 no@nung.edu.ua
 

Увага!  Дана версія сайту не адмініструється з 01.11.2020 р. Просимо її розглядати виключно як архівний матеріал 

 
На кафедрі НГО здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями 185 - “Нафтогазова інженерія та технології” (галузь знань: 18 - "Виробництво та технології") і 133 - "Галузеве машинобудування" (галузь знань 13 - "механічна інженерія") та магістрів, відповідно, за освітньо-професійними програмами "Обладнання нафтових і газових промислів" та " Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових  машин та  обладнання".
 
Професійно-практичну підготовку студенти проходять у лабораторіях, укомплектованих повнорозмірним нафтогазовим обладнанням; на виробничих об’єктах філій кафедри; на діючій буровій установці «Уралмаш НБО-Д». У комп’ютерному класі кафедри студенти набувають навичок комп’ютерного моделювання та автоматизованого проектування.
 
Студенти проходять виробничі практики на об’єктах нафтогазової галузі та машинобудівних підприємствах Харківської, Полтавської, Сумської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Чернігівської та Івано-Франківської областей.
 
Випускники кафедри нафтогазового обладнання працюють у науково-дослідних інститутах, органах державної влади, навчальних закладах, структур рах із охорони праці та технічної безпеки, на виробництві.
 
Кафедра постійно проводить освітню роботу в Інституті післядипломної освіти за двома напрямами: здобуття другої вищої освіти (перекваліфікація); підвищення кваліфікації спеціалістів нафтогазової галузі. Ліцензовані курси на кафедрі дають змогу студентам та робітникам пройти професійно-технічну підготовку за такими професіями: «слюсар з обслуговування бурових», «моторист бурової установки».
 
При кафедрі функціонує міжкафедральна навчально-виробнича лабораторія, у розпорядженні якої — бурова установка «Уралмаш НБО-Д», яка використовується у навчальному процесі.
 
Науково-дослідна робота студентів спрямована на формування творчого потенціалу, інженерного мислення, виконання практичних завдань бурових і нафтогазовидобувних підприємств.
 
Наукову роботу на кафедрі виконують за трьома формами організації: господарськими договорами, держбюджетним фінансуванням і на ініціативних засадах. Дослідження характеризуються виключно галузевою, переважно прикладною тематикою; окремі роботи виконуються також на замовлення місцевих підприємств.
 
Результати ініціативних досліджень працівників кафедри реалізовані та відображені в числених монографіях, статтях та тезах доповідей, патентах. Основні напрями наукової діяльності кафедри:
– розроблення нового та модернізація існуючого бурового та нафтогазопромислового устаткування;
– розроблення технічних засобів для діагностування та випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання;
– розроблення та дослідження технічних засобів для попередження і ліквідації нафтогазопроявлень та аварій;
– дослідження довговічності деталей бурового та нафтогазопромислового обладнання;
– стратегії технічного обслуговування та ремонту бурового і нафтогазопромислового обладнання.
 
Проф. Є. І. Крижанівський у співавторстві зробив наукове відкриття «Закономірний зв’язок між величинами ймовірностей виникнення зсувів та зсувної небезпечності при комплексному діянні природно-техногенних факторів». У 2006 р. Є. І. Крижанівський та колектив співавторів отримали Державну премію України за роботу «Розробка і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави».
 
У 2008 р. проф. В. М. Івасів у співавторстві отримав Державну премію України за роботу «Розробка
та впровадження технології ремонту магістральних трубопроводів під тиском».
 
У 2013 р. доц. Я. Т. Федорович та колектив авторів отримали Державну премію України за роботу «Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України».
 
У 2016 р. за роботу «Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління» отримав у співавторстві Державну премію України проф. М. М. Лях.
 
Також вагомий внесок у науково-технічний розвиток нафтогазової промисловості зробили такі викладачі та співробітники кафедри: професори Б. В. Копей, Ю. В. Міронов, Ю. С. Сичов; доценти М. М. Лях, І. В. Костриба, Л. І. Романишин, Ю. І. Парайко, І. Д. Лівак, І. Ф. Концур.
 
Численні розробки кафедри експонувалися на різних виставках колишнього СРСР, в Україні та закордоном (Алжир, Китай, Канада, Об’єднані Арабські Емірати та ін.).
 
Кафедра активно співпрацює із закордонними вишами та організаціями. Міжнародна діяльність кафедри має такі основні напрями:
– підготовка спеціалістів за кордоном;
– підготовка спеціалістів серед іноземних громадян у ІФНТУНГ;
– науково-технічна співпраця із закордонними науковими, промисловими та навчальними закладами;
– проходження закордонних практик, стажувань та участь у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах викладачів, студентів, аспірантів та інженерно-технічних працівників кафедри.
 
За час існування кафедра підготувала більше ніж п’ять тисяч висококваліфікованих спеціалістів для нафтогазової промисловості України. Серед них — відомі фахівці нафтогазової галузі: Є. І. Крижанівський — д-р техн. наук, проф., академік НАН України, ректор ІФНТУНГ, голова експертної ради ВАК України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений орденами та медалями України; В. І. Похмурський — д-р техн. наук, проф., заступник директора з науково-дослідної роботи ФМІ ім. Г. В. Карпенка HAH України, президент Української асоціації корозіоністів, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки та техніки України, нагороджений орденами та медалями України; М. К. Ільницький — канд. техн. наук, голова Правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» (1998–2001), нагороджений орденами і медалями України та галузевими відзнаками; В. В. Розгонюк — канд. техн. наук, обіймав посади першого заступника голови Правління АТ «Укргазпром», НАК «Нафтогаз України», директор підприємства ТОВ «Газпромекспорт» в Україні, академік УНГА, нагороджений орденами та медалями України; Р. М. Говдяк — д-р техн. наук, голова Правління ВАТ «Укргазпроект» (1999–2008), академік УНГА, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений орденами та медалями України; Л. М. Калина — командир спеціалізованої воєнізованої аварійно-рятувальної частини МНС (1973–2002), нагороджений орденами та медалями СРСР і України, закордонними нагородами, галузевими відзнаками; І. С. Атаманчук — генеральний директор ТОВ «Укрнафтагазресурси», директор ГПУ «Полтавагазвидобування» (2000–2010), член-кореспондент УНГА, нагороджений орденами та медалями України, галузевими відзнаками; Д. В. Римчук — перший заступник генерального директора, головний інженер ДП «ЛІКВО», академік УНГА, нагороджений орденами та медалями України; П. В. Тарабарінов — канд. техн. наук, доц., директор НДПІ ПАТ «Укрнафта», член-кореспондент УНГА, заслужений винахідник України; Є. І. Палиця — начальник механо-енергетичного управління, головний механік ПАТ «Укрнафта» (1989–2012); В. П. Червінський — доц. НТУ «ХПІ», генеральний директор ВАТ «Турбогаз» (1992–2013), головний
конструктор ТОВ «Харківмаш»; М. Д. Степ’юк — канд. техн. наук, головний інженер УМГ «Прикарпаттрансгаз», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»; почесний професор університету Б. О. Клюк; голова Асоціації випускників університету В. П. Рудко.
 
Нині є всі підстави говорити про те, що кафедра нафтогазового обладнання і надалі відіграватиме провідну роль у підготовці висококваліфікованих фахівців для нафтогазової промисловості України, Європи та світу.