Історичний нарис

 
 
Колектив кафедри (2017р.)
 
Зліва направо, перший ряд: проф. М. М. Лях, доц. І. В. Костриба, доц. Т. П. Венгринюк, зав. каф., проф. Б. В. Копей, інж. Л. М. Цікель, доц. Я. Т. Федорович, пров. інж. Н. В. Федоляк; 
другий ряд: техн. В. І. Мартинюк, пров. інж. С. І. Контракевич, доц. В. В. Михайлюк, асист. В. І. Слободян, асист. Ю. Р. Мосора, доц. Т. Л. Романишин, асист. І. І. Шостаківський, проф. Л. І. Романишин, доц. С. І. Гладкий, проф. А. П. Джус, зав. лаб. О. Й. Галавай
 
 
 
 
 
 
Кафедру нафтогазових машин та обладнання (до 2018р. "нафтогазового обладнання") було створено в 1945 р. на нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту. Нині це одна з провідних випускових кафедр Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
 
Перший випуск інженерів-механіків (13 осіб) відбувся в 1948 р. Упродовж 1952–1963 рр. кафедра випускала по одній групі студентів стаціонарної та заочної форм навчання.
 
У червні 1964 р. кафедра нафтогазового обладнання на чолі з доц. І. Г. Узумовим перебазувалася до Івано-Франківська, де її ряди поповнили Ю. С. Сичов та І. Ф. Концур. Потрібно було шість років для відновлення попереднього науково-педагогічного потенціалу кафедри. В 1970 р. у складі кафедри працювало два доценти, три старших викладачі та два асистенти.
 
Поступово вдосконалювалася навчаль но-лабораторна база кафедри, науково-дослідницька діяльність, відкрилася аспірантура. У 1978 р. колектив кафедри почав освоювати у новозбудованому корпусі приміщення для навчальних, науково-дослідних лабораторій, кабінетів та спеціальних класів.
 
Серед випускників кафедри десять осіб здобули науковий ступінь доктора технічних наук: В. І. Похмурський, Є. І. Крижанівський, К. Г. Донець, Л. В. Ратич, Б. В. Копей, Б. Д. Малько, В. М. Івасів, О. В. Паневник, Я. М. Драгомирецький, М. В. Лисканич, А. П. Джус. Понад 60 осіб захистили кандидатські дисертації.
 
Професорсько-викладацький склад та навчально-допоміжний персонал кафедри налічує 22 особи: сім професорів; сім доцентів; трьох асистентів; завідувача лабораторій; двох інженерів кафедри; двох техніків І кат.
 
Цим складом кафедри здійснюється підготовка висококваліфікованих інженерів-механіків спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» за спеціалізацією «Обладнання нафтових і газових промислів» для нафтогазової промисловості України.
 
У різні періоди кафедра мала такі назви:
  1945–1950 рр. — кафедра нафтопромислового обладнання;
  1950–1952 рр. — кафедра нафтопромислових машин і механізмів;
  1952–1956 рр. — кафедра машин та обладнання нафтової і газової промисловості;
  1956–1964 рр. — кафедра машин та обладнання нафтових і газових промислів;
  1964–2002 рр. — кафедра нафтового обладнання;
  20022018 рр. — кафедра нафтогазового обладнання.
  з 2018 р. — кафедра нафтогазових машин та обладнання.
 
За роки існування кафедри її очільниками у різні роки були:
  1945–1946 рр. — канд. техн. наук, доц. А. І. Ковальчевський;
  1946–1950 рр. — канд. техн. наук, доц. А. І. Жуков;
  1950–1968 рр. — канд. техн. наук, доц. І. Г. Узумов;
  1968–1973 рр. — канд. техн. наук, доц. В. П. Романов;
  1973–1978 рр. — канд. техн. наук, доц. К. Г. Донець;
  1978–1979 рр. — канд. техн. наук, доц. В. А. Іванов;
  1979–1980 рр. — канд. техн. наук, доц. Ю. В. Міронов;
  1980–1985 рр. — канд. техн. наук, доц. Ю. О. Курніков;
  1985–1986 рр. — канд. техн. наук, доц. О. Т. Масник;
  1986–1993 та 1994–2002 рр. — канд. техн. наук, проф. Ю. С. Сичов;
  1993–1994 та 2002–2014 рр. — д-р техн. наук, проф. Є. І. Крижанівський;
  2014–2015 рр. — д-р техн. наук, проф. В. М. Івасів;
  2015–2016 рр. — канд. техн. наук, доц. І. В. Костриба;
  2016–2018 рр. д-р техн. наук, проф. Б. В. Копей;
  з 2018 р. кафедрою керує канд. техн. наук, доц. Я. Т. Федорович.
Українська