Видання кафедри

І. Навчальні посібники та конспекти лекцій

1. Крижанівський Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: науково-технічний посібник: у 3-х томах  / Є.І. Крижанівський, Г.М. Никифорчин; за ред. В.В. Панасюка. – Т. 2: Деградація нафтопроводів і резервуарів та її запобігання. – Івано-Франківськ: вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2011. – 447 с.
2. Копей Б.В. розрахунок, монтаж і експлуатація бурового обладнання: Підручник для вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ, ІФДТУНГ: Факел, – 2001. – 446 с.: іл.
3. Морські стаціонарні платформа: підруч. для студ. / Є.І. Крижанівський, М. К. Ільницький, Р.С. Яремійчук.  – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1996. – 200 с.
4. Костриба  І.В.Основи конструювання нафтогазового обладнання: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. 194 с.
5. Костриба І.В., Шостаківський І.І., Гумові технічні вироби в нафтогазовому обладнанні: Навч. посібник. –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. 316с.
6. Глоба В.М., Сичов Ю.С., Лях М.М., Венгерцев Ю.О., Сичов С.Ю., Шостаківський І.І. Технічне діагностування та ремонт сталевих резервуарів: Навчальний посібник для технічних вузів. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. 430 с.
7. Костриба І.В. Нафтопромислове обладнання. Задачі, вправи: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 432 с.
8. Механіка руйнування і міцність матеріалів: Довідн. посібник / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – К.: Наук. думка, 1988 Т.10: Міцність та довговічність нафтогазового обладнання  / Під. ред. В.І. Похмурського, Є.І. Крижанівського. – Львів-Івано-Франківськ: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2006. – 1193 с.
9. Курсове проектування з теорії механізмів і машин: навч. посіб. для студ. техн. спец. вузів/ Є.І. Крижанівський, Б.Д. Малько, В.М. Сенчішак [та ін.]. – Івано-Франківськ: Вік, 1996. – 357 с.
10. Проектування, будівництво та експлуатація морських трубопроводів: підруч. для студ. / М. К. Ільницький, О.Б. Шадрін; за ред. Є.І. Крижанівського.  – К.: Укр. книга, 1997. – 174 с.
11. Неруйнівний контроль труб нафтового сортаменту: підручник / О. Карпаш, П. Криничний, Є. Крижанівський [та ін.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 380 с.
12. Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту: (основи теорії та розрахунку): навч. посіб. /  Є.І. Крижанівський, Б.Д. Борисевич, Б.І. Смага. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2007. – 314 с.
13. Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту: (в прикладах та задачах): навч. посіб. / Є.І. Крижанівський, Б.Д. Борисевич, Б.І. Смага. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2007. – 272 с.
14. Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах: довід. посіб. / Є.І. Крижанівський, В.О. Онищенко, М.Є. Скиба, Є.М. Суліма. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2011. – 404 с.
15. Романишин Л.І. Основи технічної творчості: Конспект лекцій . – Івано-Франківськ.: Факел, 2008. – 175 с.
16. Мочернюк Д.Ю., Лівак І.Д., Костишин В.С., Концер І.Ф. Основи моделювання: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ: Факел, 2003. – 216 с.
17. Концур І.Ф., Лівак І.Д. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 133с.
18. Марик В.Б. Раціональна експлуатація бурових та нафтогазопромислових машин. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – 139с.
19. Федорович Я.Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу. Конспект лекцій. Частина 1. – Івано-Франківськ. ІФНТУНГ,  2010. – 118 с.
20. Федорович Я.Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу. Конспект лекцій. Частина 2. – Івано-Франківськ. ІФНТУНГ,  2010. – 223 с.
21. Лівак І.Д., Концур І.Ф., Шостаківський І.І. Основи нафтогазової справи: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 432 с.
22. Шостаківський І.І. Автоматизовані системи проектування: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2009. - 43 с.

 

ІІ. Наукові видання

1. Є.І. Крижанівський, Ю.Т. Разумний.  Енергоефективність вуглеводневого палива: Монографія.– Д.: Національний гірничий університет, 2005. – 99 с.
2. Крижанівський Є.І., Міронов Ю.В., Романишин Л.І. Мобільні установки для буріння, ремонту і обслуговування свердловин: Монографія. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 209 с.: іл.
3. Крижанівський Є.І., Міронов Ю.В. Системи верхнього привода в бурових установках: Аналітичний огляд параметрів і конструкцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 56 с.: іл.
4. А.А. Петрик, Н.А. Вольченко, Д.А. Вольченко, В.Я. Малик, П.А. Поляков. Ленточно-колодочные тормозные устройства: Монография (научное издание). Кубанский государственный технологический университет. – Краснодар, 2009. – 276 с.
5. Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України: Банахевич Ю.В., Драгілєв А.В., Дьомін Ю.М., Іткін О.Ф., Кичма А.О., Крупка В.О., Лохман І.В., Полутренко М.С., Петрина Ю.Д., Федорович Я.Т. – Львів: Сполом, 2012. – 280 с.
6. Екологія міста Івано-Франківська / О. М. Адаменко, Є.І. Крижанівський, Є.М. Нейко [та ін.]. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ,2004. – 200 с.
7. Нафта і газ Прикарпаття=Nafta I gaz Podkarpacia: нариси історії /  [авт. кол.: Адаменко О., Вольвович Р., Крижанівський Є. т ін. ; за ред. Рачковського Ю.,Зарубіна Ю.]. – Краків: Ін-т Нафти і Газу; К.: Наук. думка, 2004. _ 570 с.: іл., рис.
8. Стрічково-колодкові гальма: [монографія]: в 2 т. / Крижанівський Є.І., Вольченко М.О., Вольченко Д.О. [та ін.]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. – Т.1. – 230 с.: рис.
9. Стрічково-колодкові гальма: [монографія]: в 2 т. / Крижанівський Є.І., Вольченко М.О., Вольченко Д.О. [та ін.]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – Т.2. – 215 с.: рис.
10. Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування і постачання природного газу / [Є.І. Крижанівський, М.І. Гончарук, В.Я. Грудз та ін.]. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2006. – 282 с.
11. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Імена славних сучасників / [за ред. Є.І. Крижанівського].  – К.: світ успіху, 2007. – 328 с.
12. Україна: 20 років незалежності / [редкол.: М.Б. Бучко та ін.]. – Івано-Франківськ; Надвірна: Надвірн. Друк., 2011. – 276 с. – Авт. розд. 4.4: Є.І. Крижанівський.

Українська