! Oголошення !

Захисти магістерських робіт студентами НІОм-19 та НІОмз-19 відбуватимуться дистанційно на платформі Google Meet згідно попередньо затвердженого графіка.

https://classroom.google.com/c/MjQzOTQ3MDE5OTk4?cjc=akpautl

 

Українська