Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів

Кафедра реалізує безперервний принцип науково-дослідної роботи студентів (НДРС), координуючи її на вьому періоді їх навчання в університеті. НДРС спрямована на формування творчого потенціалу, інженерного мислення, вирішення практичних завдань бурових і нафтогазопромислових підпиємств.

На кафедрі функціонують три студентські наукові семінари: 

 • підвищення надійності бурового обладнання;
 • підвищення надійності нафтогазопромислового обладнання;
 • розроблення та вдосконалення конструкції бурового та нафогазопромислового обладнання.

Кожного навчального року в грудні, січні заслуховуються та обговорюються на семінарах наукові доповіді студентів 5-го курсу. Щорічно 12-15 студентів спеціальності приймають участь в університетській науково-технічній конференції (секція «Нафтогазове обладнання») також  1-2 студенти спеціальності приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «Нафтова і газова промисловість», номінація «Обладнання нафтогазової галузі».

Студенти самостійно та у співавторстві з викладачами готують статті в галузеві науково-технічні журнали і збірники, а також заявки на винаходи та корисні моделі; беруть активну участь в проектуванні і виготовленні установок, стендів, макетів для проведення лабораторних і практичних занять на кафедрі з спеціальних дисциплін. За результатами науково-дослідної роботи в період з 2008 по 2014 роки студенти кафедри в співавторстві з викладачами:

 • опублікували 15 статей в науково-технічних журналах;
 • отримали 8 патентів на винаходи та корисні моделі;
 • підготували 7 доповідей на міжнародні науково-технічні конференції.

 

 

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи студентів

 • Кваліметрія обладнання для спорудження нафтових і газових свердловин
 • Устаткування для спорудження свердловин на нафту і газ в акваторіях
 • Підвищення надійності та вдосконалення вузлів тертя бурового та нафтогазо-промислового обладнання
 • Вдосконалення існуючих та розроблення сучасних технологій підвищення твердості, зносостійкості та корозійної стійкості деталей та виробів
 • Дослідження роботи гідравлічних частин бурових насосів
 • Пристрої для попередження соле- та парафіновідкладень при видобутку пластового флюїду
 • Моделювання роботи вузлів та систем бурового і нафтогазопромислового обладнання
 • Розроблення технічних засобів для діагностування та випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання
 • Розроблення та дослідження технічних засобів для попередження та ліквідації нафтогазопроявлень
 • Підвищення ефективності роботи обладнання для збору і підготовки продукції свердловин
 • Обладнання для проведення ремонтних робіт у свердловинах
 • Розроблення пристроїв на постійних магнітах для очищення вибоїв свердловин від металу
 • Дослідження роботи складових частин системи пневмокерування бурових установок
 • Підвищення ефективності роботи насосно-циркуляційного    комплексу бурових установок
 • Розроблення високоефективних сепаруючих пристроїв
 • Дослідження довговічності деталей нафтогазопромислового обладнання з врахуванням їх корозійної тріщиностійкості
 • Підвищення довговічності насосних штанг
 • Колтюбінгові ремонтні установки

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  в галузі «Нафтова та газова промисловість»

Щорічно з 2007 р. на базі кафедри нафтогазового обладнання проводиться всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «Нафтова і газова промисловість», за номінацією «Обладнання нафтогазової галузі». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Постійними учасниками конкурсу є студенти з наступних вищих навчальних закладів:

 • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
 • Донецький національний технічний університет;
 • Національний авіаційний університет, м. Київ;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
 • Сумський державний університет;
 • Івано-Франкіський національний технічний університет нафти і газу.

Всього за час проведення конкурсу дипломи 1-3 ступенів отримали 10 студентів кафедри нафтогазового обладнання.

 

Українська