Абітурієнту 2020 р.

На базі повної загальної середньої освіти

 

На базі ОКР молодшого спеціаліста

 
Кафедра нафтогазового обладнання запрошує на навчання
за спеціальностями:
 185 -“Нафтогазова інженерія та технології” , 
133 - "Галузеве машинобудування"
 

1.1 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:

Назва пропозиції

Перелік конкурсних предметів *

Вага оцінки ЗНО з відповідних предметів*

Вага середнього балу документа про повну загальну освіту

 133 – Галузеве машинобудування
 – інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин  та обладнання
 1. Українська мова та література
0,3
0,1
 2. Математика
0,3
 3. Фізика або іноземна мова
0,3
 185 – Нафтогазова інженерія та технології
 – обладнання нафтових і газових промислів
 
 1. Українська мова та література
0,35
 2. Математика
0,35
 3. Фізика або хімія або географія
0,2
* У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:
– з англійської, французької, німецької та іспанської мов 2018 - 2020 років;
– з усіх інших конкурсних предметів 2017-2020 років. 
 

1.2 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна та заочна
 форми навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
01 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів
13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня 2020 року
о 18:00 годині
22 серпня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням
о 12:00 годині
27 серпня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції
о 10:00 годині
28 серпня 2020 року
 
Виконання вступниками (які вступають за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання на місця державного або регіонального замовлення
до 18:00 години
31 серпня 2020 року
Зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення
05 вересня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції
о 16:00 годині
06 вересня 2020 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів), які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції
до 11:00 години
10 вересня 2020 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
о 16:00 годині
10 вересня 2020 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
14 вересня
2020 року
 

1.3 Прийом заяв та документів:

   Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
1. тільки в електронній формі, окрім визначених у наступному пункті випадків;
2. тільки у паперовій формі: 
– для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою або квотою-2 відповідно до Правил та Умов прийому;
– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил та Умов прийому;
– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил та Умов прийому;
– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
– у разі подання іноземного документа про освіту;
– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
– у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

1.4 Пріоритетність

   Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
   Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
   Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
   Вступникові буде надано рекомендацію до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним при поданні заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного бюджету.
 

2. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на навчання зі скороченим терміном підготовки для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

2.1 Прийом заяв і документів, фахові випробування,  співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна та заочна форма навчання
   Початок прийому заяв та документів
13 серпня 2020 року
   Закінчення прийому заяв
о 18:00 годині 22 серпня 2020 року
   Строки проведення фахових вступних випробувань в університеті
з 25 по 29 серпня 2020 року
   Оприлюднення рейтингового списку вступників
о 11:00 годині 01 вересня 2020 року
   Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів), які вступають на місця державного або регіонального замовлення
до 10:00 години 05 вересня 2020 року
   Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів), які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 11:00 години 10 вересня 2020 року
Зарахування вступників
   – на місця державного замовлення
05 вересня 2020 року
   – за кошти фізичних та/або юридичних осіб
10 вересня 2020 року
 

Конкурсним балом для вступників за спеціальностями кафедри є сума результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування. Конкурсний бал обчислюється з точністю до 0,001. Для цієї категорії вступників конкурсний бал розраховується за формулою:

(КБ) = П1 + П2,

де П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

 
 
3.1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (ОКР спеціаліста) проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна та заочна форма навчання
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
12 травня 2020 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
о 18:00 годині 05 червня
2020 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту
01 липня 2020 року
(проводить УЦОЯО)
Складання вступного іспиту з іноземної мови в закладі вищої освіти замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови
01 липня 2020 року
(проводить заклад вищої освіти)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
01 серпня 2020 року
Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування
з 05 по 22 серпня (до 18:00 год) 2020 року
 
Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників, які складали єдиний вступний іспит
з 05 по 26 серпня 2020 року
 
Оприлюднення рейтингового списку вступників
о 11:00 годині 31 серпня 2020 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)
до 18:00 години
06 вересня 2020 року
Зарахування вступників
– на місця державного замовлення
– на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
11 вересня 2020 року
 
3.2 Конкурсний бал
Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти обчислюється за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту (вступного іспиту) з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів, П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил та Умов прийому (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
П3 = П31+ П32,
П31 –  середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь на основі якого здійснюється вступ (таблиця 7) (за шкалою від 0 до 15 балів);
П32 – оцінка за навчальні та наукові досягнення (максимум 5 балів). Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра за фактом виконання виду роботи, наведеної у таблиці 7.1.
Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) здійснюється приймальною комісією. Оцінки з документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «74», «4» відповідає «89», «5» відповідає «100». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста середній бал в 100-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «60». При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.
Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001.
Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови (для осіб, яким надано право складати іспит з іноземної мови в університеті у передбачених Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році та Правилами прийому випадках) проводяться у формі тестування з комп’ютерною перевіркою. Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оприлюднюються в день проведення випробування на інформаційних стендах приймальної комісії.
Якщо вступник не склав вступні випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.
 
Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення
Бали
Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) міжнародної студентської олімпіади з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт; опублікована стаття (доповідь) з фаху у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових праць; отримання закордонного патенту
1,0
Опублікована стаття з фаху у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування
0,7
Опубліковані тези фахової міжнародної або всеукраїнської наукової конференції; диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; позитивне рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності; опублікована стаття з фаху у наукових збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ;
0,4
Переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу науково-технічної конференції студентів; переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) університетської студентської предметної олімпіади.
0,1
*Примітки:
- максимальна сума балів за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на ІІ етапі науково-технічної конференції студентів та за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді не може перевищувати 0,3 бала;
- додаткові бали нараховуються за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді з тих предметів, які містяться у додатку до диплома бакалавра (магістра, спеціаліста);
- якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів за вид роботи ділиться на кількість співавторів;
- фактом виконання виду роботи, наведеного у таблиці, вважається публікація статті або тез, отримання диплома або охоронного документа, чи прийняття позитивного рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ, до завершення терміну прийому документів на відповідну форму навчання;
- вступник пред’являє до відбіркової комісії інституту оригінали матеріалів та документів (журнали, збірники статей або тез, дипломи тощо) та подає їх копії, які завіряються за оригіналами відповідальним секретарем відбіркової комісії;
- нарахування додаткових балів здійснюється відповідним директором інституту, спірні питання вирішуються на засіданні приймальної комісії;
- олімпіади, конкурси наукових проектів, наукові статті, тези конференцій, охоронні документи України на об’єкт інтелектуальної власності або заявки на закордонне патентування вважаються фаховими лише за їх відповідності спеціальності (або галузі знань).
 
Даний розділ підготовлено на базі "Правил прийому до ІФНТУНГ у 2020 р.",
більш детальна інформація на:  Сайті приймальної комісії ІФНТУНГ   

 

Українська