Кафедра зварювання

Адреса

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, кімната 9211 Телефон: (0342) 50-66-12 E-mail: ztk@nung.edu.ua

            

                                       

Кафедра зварювання конструкцій та відновлення деталей машин (нині кафедра Зварювання) створена 1.09.2015р. (наказ 115 "а") на базі двох кафедр: "Зварювання трубопроводів і конструкцій" та "Зносостійкості та відновлення деталей". Кафедру очолює доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник Укргазпрому, професор Л.С. Шлапак. Кафедра забезпечує навчальний процес  спеціальностей 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, ОПП "Зварювання та споріднені технології"  бакалаврського та магістерського рівня освіти.     

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Галузь знань: 13 Механічна інженерія.

Спеціальність: 131 Прикладна механіка.

Спеціальність: 132 Матеріалознавство.

Освітня програма:

 Прикладна механіка

Спеціалізація: Технології та устаткування зварювання

Термін навчання 4 роки.

Для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра чи освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями, термін навчання 2 роки.

 

Освітній ступінь: магістр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія.

Спеціальність: 131 Прикладна механіка.

Освітня програма: Зварювання та споріднені технології.

Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Форми навчання: денназаочна.

 

Вітаємо студентів кафедри Зварювання та доцента кафедри Бурду Мирослава Йосиповича з отриманням патенту на корисну модель "Пристрій для визначення коефіцієнту тертя". Бажаємо винахідникам  подальших творчих успіхів!!!

 

  

 

 

                                                                                                                    

На кафедрі Зварювання розпочала роботу ЕК з випуску фахівців другого (магістерського) рівня у 2018-2019 н.р. зі спеціальності 131 Прикладна механіка ОПП Зварювання та споріднені технології!!!

Голова комісії: Пеньківський Віктор Юлікович - начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів, газорозподільних станцій і протикорозійного захисту апарату управління УМГ «Прикарпаттратсгаз».

Члени комісії:

1. Шлапак Любомир Степанович – д.т.н., зав. кафедри ЗВ, зас. голови;

2. Матвієнків О.М.  – к.т.н., доцент кафедри ЗВ;

3. Присяжнюк Павло Миколайович –  к.т.н., доцент кафедри ЗВ;

4. Петрина Марія Юріївна  –  к.е.н., доцент кафедри МІА;

5. Школьний Микола Петрович – к.т.н., доцент кафедри ТЗНС;

Секретар: Сем’яник Ірина Михайлівна – інженер кафедри ЗВ.

 

 

 

 

 

 

 

    

Вітаємо переможців!!!

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 навчального року

за напрямом підготовки фахівців "Зварювання"

студентів

Кончаківського Романа Вікторовича

Маковійчука Михайла Богдановича 

За отримання дипломів I ступеня

Керівники:

д.т.н.професор Шлапак Л.С.

к.т.н.доцент Присяжнюк П.М.

 

  Кафедра вітає переможців за зайняте I місце з міні-футболу