5. Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

Анотації дисциплін вільного вибору для бакалаврів

 

1. Ремонт трубопроводів і конструкцій.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS 

2. Ремонтні технології трубопроводів і конструкцій.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

3. Газотермічне оброблення матеріалів.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

4. Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

5. Зварювання і монтаж розподільчих газопроводів.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

6. Зварювання пластмас.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

7. Контроль якості зварювання.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

8. Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії. https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

9. Основи проектування та  спорудження трубопроводів.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

10. Стандартизація у зварюванні.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

11. Технологія спорудження трубопроводів.https://drive.google.com/drive/folders/1Syi5vwbiuf_JqjeR-a7GbwL6xwkEczLS

 

Анотації дисциплін вільного вибору для магістрів

 

1. САПР у зварюванні. https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUpaCmwPxuYCtI6Sd9SyUK

2. Змащування вузлів тертя машин. https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUp

3. Методи випробувань на тертя та зношування.https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUpaCmwPxuYCtI6Sd9SyUK

4. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь.https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUpaCmwPxuYCtI6Sd9SyUK

5. Статистичні методи та управління ризиками.https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUpaCmwPxuYCtI6Sd9SyUK

6. Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей.https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUpaCmwPxuYCtI6Sd9SyUK

7. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій.https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUpaCmwPxuYCtI6Sd9SyUK

8. Фізико-хімічна механіка матеріалів.https://drive.google.com/drive/folders/1ug_gM1XOq3rUpaCmwPxuYCtI6Sd9SyUK

 

На кафедрі читаються такі дисципліни:

 

 

 1. Зварювання плавленням
 2. Зварювання тиском
 3. Теорія зварювальних процесів
 4. Ремонт трубопроводів і конструкцій
 5. Металознавство і зварювання
 6. Зварювання трубопроводів
 7. Напруги та деформації при зварюванні
 8. Практикум по зварюванню
 9. Проектування зварних конструкцій
 10. Технологія спорудження трубопроводів
 11. Зварювання пластмас
 12. Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів
 13. Зварювальні джерела живлення
 14. Технологія наплавлення
 15. Науково-дослідна робота студентів 
 16. Методологія наукових досліджень
 17. Основи наукових досліджень
 18. Основи процесів зварювання і наплавлення
 19. Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій
 20. САПР у зварюванні
 21. Спеціальні методи зварювання
 22. Виробництво зварних конструкцій
 23. Експериментальні методи у зварюванні
 24. Статистичні методи та управління ризиками у зварюванні
 25. Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва матеріалів
 26. Фізико-хімічні і металургійні основи зварювального виробництва
 27. Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання
 28. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій
 29. Фізико-хімічні і металургійні основи зварювального виробництва
 30. Фізико-хімічна механіка матеріалів
 31. Фізико-хімічні процеси при зварюванні та наплавленні
 32. Вступ до спеціальності
 33. Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва
 34. Відновлення деталей автомобілів
 35. Змащування вузлів тертя машин
 36. Зносостійкі, фрикційні і антифрикційні матеріали
 37. Керамічні матеріали конструкційного призначення
 38. Математичне моделювання систем та процесів
 39. Матеріали для напилення, наплавлення і зварювання
 40. Матеріалознавство
 41. Матеріалознавство і конструкційні матеріали
 42. Матеріалознавство наноматеріалів
 43. Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань
 44. Методи випробувань на тертя та зношування
 45. Методи досліджень мікроструктури матеріалів і покрити
 46. Методологія наукових досліджень
 47. Науково дослідні робота студента
 48. Основи наукових досліджень
 49. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь
 50. Обладнання нафто-газових галузей та умови його експлуатації
 51. Обробка поверхонь після зміцнення або відновлення
 52. Основні напрямки розвитку технологій відновлення та зміцнення
 53. Основи матеріалознавства
 54. Основи обробки матеріалів
 55. Основи патентознавства та авторського права
 56. Основи порошкової металургії та композиційних матеріалів
 57. Основи процесів зварювання і наплавлення
 58. Основи технології підвищення зностійкості
 59. Основи теорії тертя і зношування
 60. Спеціальні процеси зміцнення
 61. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавства
 62. Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей
 63. Технологічна підготовка виробництва для відновлення деталей
 64. Технологія конструкційних матеріалів
 65. Трибологічні принципи конструювання вузлів третя
 66. Триботехніка і основи надійності машин

 

 

Українська