9. Публікації кафедри

Додаткова інформація: 

 Опубліковані роботи

 

                                             

завідувач кафедри Шлапак Л.С.

Статті

1.Л. С. Шлапак Про напружено-деформований стан газової обв’язки / Л. С. Шлапак,М. П.Лінчевський , В. О.Саркіслов // ГПА КС «Тарутине», м. КиївНафтогазова галузь України- №3 С.46-50. Л.С. Шлапак Деформація металевого трубопроводу у ґрунтах, що набрякають / Л.С. Шлапак. В.Онищенко, М.Л. Зоценко, О.Л. Зімін // Науковий вісник №3, 2012р. ст. 143-154.

2.Л.С. Шлапак Дослідження ерозійного зносу відводів обв’язки ГПА г. Иваново: Международное научное издание. Сборник научных трудов SWorld Выпуск 2-2014р. - Том2- С. 84-89. 

3.  Shlapak L.S., Shihab Th., Prysyazhnyuk P.M., Yaremiy I.P.  Structure formation of the chromium carbide-based cermet with Copper-Nickel-Manganese Binder// Metallofiz. Noveishie Tekhnol. Vol. 38 (7) - 2016. P. 969–980. (Scopus).

4. Вплив підготовки кромок на напружено-дефрмований стан паяних з’єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів Матвієнків О.М. Шлапак Л.С. Науковий вісник ІФНТУНГ.– 2017.– №1 (42), 7 с. 

5. Шлапак  Л. С. Ремонт корозійно-механічних дефектів магістральних трубопроводів методом наплавлення порошковими електродами / Л.С. Шлапак, П.М. Присяжнюк, Л.Д. Луцак, Д.Л. Луцак // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2017. – 1(40). – С. 254–257.

 

Тези

1.Л.С. Шлапак Спосіб зварювання труб / Л.С. Шлапак, М.В. Панчук // Громадська рада з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності при Облдержадміністрації, Обласна науково-практична конференція «Вчені винахідники Прикарпаття – сталому розвитку краю»25.12.2012р. Івано-Франківськ, 2013

2.Л.С. Шлапак Шляхи удосконалення методу визначення-деформованого стану (НДРС) магістральних газонафтопроводів електромагнітним методом / Л.С. Шлапак, В.М. Коваль, В.В. Циганчук // ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ 2015 р. – С. 287. ІV Міжнародна конференція «Нафтогазова енергетика-2015» 21-24 квітня 2015, Україна. ІV Міжнародна конференція «Нафтогазова енергетика-2015» 21-24 квітня 2015, Україна

3. Л.С.Шлапак Дослідження взаємозв’язку фізико-механічних характеристик феромагнетиків на основі магнітопружних датчиків механічних напружень Шлапак Л.С.,Циганчук В.В. ІФНТУНГ м.Івано-Франківськ 2017р.– с.152-157, Міжнародна науково-технічна конференція Нафтогазова енергетика  15-19 травня 2017,Україна

Патенти

1. Патент України №37429  Aспосіб підвищення ресурсу, міцності і довговічності трубопроводу / Шевчук Віктор Володимирович, Шлапак Любомир Степанович, Коротін Віктор Іванович / Заявлено 20.10.1998; Патент опубліковано 15.05.2001, бюл. № 4/2001.

2. Патент України № 17440 Пристрій для зміцнення і герметизації трубопроводу /Шлапак Любомир Степанович, Магамедов Магамед Семедулаєвич, Івасишин Мирон Васильович / Заявлено 17.04.2006; Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006.

3. Патент України № 20118 Спосіб ремонту трубопроводу з локальними наскрізними дефектами / Шлапак Любомир Степанович, Магамедов Магамед Семедулаєвич, Івасишин Мирон Васильович / Заявлено 30.06.2006; Патент опубліковано 15.01.2007, бюл. № 1/2007.

4. Патент України № 80511 Процес ремонту дефектних ділянок трубопроводів / БеккерМихайло Вікторович, Бут Віктор Степанович, Дрогомирецький Михайло Миколайович, Кадай Сергій Іванович, Ковалів Євстахій Йосипович, Максимов Сергій Юрійович, ОверкоОлександр Федорович, Олійник Олег Ігорович, Педько Борис Іванович, Сидор Михайло Дмитрович, Шлапак Любомир Степанович / Заявлено 18.09.2006; Патент опубліковано 25.09.2007, бюл. № 15/2007.

5. Патент України №43479 Пристрій для зміцнення і герметизації трубопроводів /Шлапак Любомир Степанович, Івасишин Мирон Васильович, Магамедов Магамед Седулаєвич, Лях Михайло Михайлович / Заявлено 09.12.2008; Патент опубліковано 25.08.2009, бюл. № 16/2009.

6. Патент України № 44441 Пристрій для зміцнення і герметизації трубопроводів /Шлапак Любомир Степанович, Івасишин Мирон Васильович, Голубовський Любомир Зеновійович, Сусак Василь Михайлович, Магамедов Магамед Седулаєвич / Заявлено 04.03.2009; Патент опубліковано 12.10.2009, бюл. № 19/2009.

Присяжнюк П.М.

Статті

1. Криль Я. А. Структуроутворення та властивості керметів NbC–сталь Гадфільда / Я. А. Криль, П. М. Присяжнюк // Сверхтвердые материалы. – 2013. – № 5. – С. 49-55.

2. Присяжнюк П.М. Триботехнічні властивості карбідосталі NbC–сталь Гадфільда /П. М. Присяжнюк, М. Й. Бурда // Проблеми трибології. – 2014. – № 1. – С. 88 – 94.

3. Присяжнюк П.М. Розроблення електроіскрових покриттів на основі карбідосталей NbC–сталь Гадфільда / П. М. Присяжнюк, Я.А. Криль // Наук. вісник ІФНТУНГ.– 2013. – № 5. – С. 155 – 164.

4. Присяжнюк П.М. Кінетика просочування пористого каркасу NbC розплавом сталі Гадфільда у процесі отримання керметів / П. М. Присяжнюк, Я.А. Криль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 5. – С. 45 –52.

5. Присяжнюк П.М. Розрахунок фазової рівноваги у системі NbC – марганцева сталь для розробки карбідосталей / П. М. Присяжнюк, // Фізика та хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, № 3. – С. 575–578.

6. Присяжнюк П.Н. Влияние количества марганца в связке на структуру карбидосталей на основе карбида ниобия / П.Н. Присяжнюк, // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні. – 2014. –№ 1. – С. 145–150. Тези 1. Присяжнюк П. М. Формування структури електроіскрових покрить на основі карбідосталей NbC-сталь Гадфільда / П.М. Присяжнюк, Я. А. Криль, М. В. Грушецький, П. Т. Судол // “Нафтогазова енергетика 2013” : матеріали наук.–техн. конф., Івано-Франківськ, 7-11 жовтня 2013 р. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 231 – 233.

7. Грушецький М.В. Особливості формування структури з’єднань сталі 110Г13 із рейковою сталлю М76 при застосуванні технології контактного стикового зварювання з метою підвищення експлуатаційних характеристик елементів залізничного стрілкового переводу / М. В. Грушецький, П.М. Присяжнюк, , А. М. Лесів // “Нафтогазова енергетика 2013” : матеріали наук.–техн. конф., Івано-Франківськ, 7-11 жовтня 2013 р. – Івано-Франківськ, 2013. – С.

8. Кустов В.В., Присяжнюк П.М., Богаченко О.М. Дослідження зносостійкості наплавлених зубків шарошкових доліт методом планування експерименту// Вісник ЖДТУ. – 2017. – №2(80). – С. 119–123. 

9. Панасюк Т.С., Лэщук О.О., Присяжнюк П.М. Комп’ютерне моделювання температурних полів в шестипуансонному апараті високого тиску при зміні складу композитного нагрівача// Вісник ЖДТУ. – 2017. – №2(80). – С. 119–123.

10. Prysyazhnyuk P.M., Shihab T.A., Panchuk V.H.  Formation of the Structure of Cr3C2–MNMts 60-20-20 сermets // Material Science No 52 (2)- 2016. P. 188-193. (Scopus).

11. Matviienkiv O., Prysyazhnyuk P., Myndiuk V.  Development of the zinc coating pipe connection technology with arc soldering method using// Eastern-European of Enterprise Technologies. No 3/5 (81) - 2016. P. 51-54. (Scopus)

12. Shlapak L.S., Shihab Th., Prysyazhnyuk P.M., Yaremiy I.P.  Structure formation of the chromium carbide-based cermet with Copper-Nickel-Manganese Binder// Metallofiz. Noveishie Tekhnol. Vol. 38 (7) - 2016. P. 969–980. (Scopus).

13. Lutsak D., Prysyazhnyuk P., Burda M., Aulin V.  Development of a method and an apparatus for tribotechnical tests of materials under loose abrasive friction / // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. - Vol. 5. - Issue 7 (83). - P. 19-26. (Scopus).

14. Lutsak D.L., Prysyazhnyuk P.M., Karpash M.O., Pylypiv V.M., Kotsyubynsky V.O.   Formation of structure and properties of composite coatings TiB2—TiC—steel obtained by overlapping of electric-arc surfacing and self-propagating high-temperature synthesis// Metallofiz. Noveishie Tekhnol. Vol. 38 (9) - 2016. P. 1265–1278. (Scopus)

15. Бондаренко  В. П., Гнатенко І.О., Присяжнюк П.М., Іванов О.О.  Перспективы исследования проблем идентификации границ зерен в твердых сплавах системы WC-Co для бурового нефтегазового оборудования// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2017. – №2. – С. 13–20.

16. Панасюк Т.С., Лэщук О.О., Присяжнюк П.М. Комп’ютерне моделювання температурних полів в шестипуансонному апараті високого тиску при зміні складу композитного нагрівача// Вісник ЖДТУ. – 2017. – №2(80). – С. 119–123.

17. Кустов В.В., Присяжнюк П.М., Богаченко О.М. Дослідження зносостійкості наплавлених зубків шарошкових доліт методом планування експерименту// Вісник ЖДТУ. – 2017. – №2(80). – С. 119–123.

Тези

1. Panchyk Vitalii, Prysyazhnyuk Pavlo, Andrusyshyn Roman Development of materials for mining and excavating wear parts hardfacing based on high manganese steel / // Monografia - materiały konferencyjne TUR 2017, TOM II - problemy zarządzania i eksploatacji w górnictwie, «X Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania». – 26 IX - 29 IX, Kraków: Akademia Górniczo - Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017. – S. 207 – 210.

2. Myndiuk V.D., Dotsenko Ye.R., Prysiazhniuk P.M.  NDT features of the pipelline steel’s mechanical properties and structure changes via complex of the structurally sensitive parameters // « XXXI International Conference „Defectoscopia’16”»: International Conference NDT Days 2016 Proceedings, Sozopol, Bulgaria, June 06-10, 2016.

3. Копей В. Б., . Панчук В.Г., Присяжнюк П.М.  Принципи побудови системи скінченно-елементного моделювання композиційних матеріалів нафтогазового обладнання «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку вуглеводнів»: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 248–251.  

4. Луцак Д.Л. Присяжнюк П.М., Бурда М.Й.  Оптимізація методики дослідження зносостійкості матеріалів при терті в середовищі абразивних мас «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку вуглеводнів»: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 280–284.

5. Присяжнюк П.М., Луцак Л.Д. Розробка технології створення антифрикційних покрить  на основі карбіду ніобію методом електроіскрового легування для пар тертя ковзання бурових доліт «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку вуглеводнів»: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 307–310. 

 

Бурда М.Й.

Статті

1. Бурда М.Й. Визначення адгезійної складової коефіцієнта тертя твердо змащувального антифрикційного покриття / М.Й. Бурда, А.О. Криль // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. Зб. – 2013. – Вип. 59. – С. 65-68. 2 Тараєвський С.Й. Підвищення вердо змащуваль насосних штанг, що експлуатуються у середовищі з вмістом сірководню / С.Й. Тараєвський, М.Й. Бурда// Сборник научных трудов Sworld. – 2013. –№4(37). – С. 49. 3. Wajs E. Galvanopowder wear resistance composite coating on ferum Grup metals based / E. Wajs , M. Luchka, M. Burda , V. Labunets , A. Korniienko// Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. Зб. – 2014. – №4 (65)– С. 116-123. Тези 1. Криль А.О. Пристрій для дослідження коефіцієнта тертя спокою поверхневих шарів матеріалів / / А.О. Криль, М.Й. Бурда // “Нафтогазова енергетика 2013” : матеріали наук.–техн. конф., Івано-Франківськ, 7-11 жовтня 2013 р. – Івано-Франківськ, 2013. – С.

2. Бурда М.Й. Адгезійна складова коефіцієнта тертя твердо змащувального покриття / М.Й. Бурда, А.О. Криль// Міжнародна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2013» Київ: НТУУ „КПІ”, 2013. – С.18-19. Патенти 1. Патент 103119 Україна, Пристрій для фінішної антифрикційної обробки поверхонь деталей / Бурда М.Й., Шинкар Т.М., Бурда Ю.М. (Україна); Заявлено 02.04.2012; Опубл. 10.09.2013. Бюл. №17. 2. Патент 106512 Україна, Спосіб формування зносостійких шарів на деталях із алюмінієвих сплавах/Бурда М.Й., Роп’як Л.Я., Рогаль О.В., Бурда Ю.М.. (Україна); Заявлено 27.01.2014; Опубл. 10.09.2014. Бюл. №17. 3. Патент 106912 Україна, Пристрій для визначення тертя спокою/Бурда М.Й., Криль А.О., Бурда Ю.М. (Україна); Заявлено 10.06.2014; Опубл. 27.10.2014. Бюл. № 20. 4. Патент 108341 Україна, Циліндро-поршневий вузол насоса/ Григорчук Г.В., Григорчук Л.І., Роп’як Л.Я., Бурда М.Й. (Україна); Заявлено 12.01.2015; Опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7.

3. D. Lutsak, P. Prysyazhnyuk, M. Burda, V. Aulin, Development of a Method and an Apparatus for Tribotechnical Tests of Materials Under Loose Abrasive Friction, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, No. 7 (83) – 2016. 19-26.

4. Копей Б.В., Гладкий С.І., Юй Шуанжуй, Бурда М.Й, Стефанишин А.Б. Прогнозування ймовірності ресурсу сталевих та композитних насосних штанг / Научные труды SWorld. – Выпуск 48. – Том 1. – Иваново: Научный мир, –2017. – С. 13-18.

Тези

1. Роп’як Л.Я., Бурда М.Й., Рогаль О.В. Шляхи підвищення експлуатаційних характеристик алюмінієвих бурильних труб. Матеріали ХІХ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Іван Пулюя, м. Тернопіль 18-19 травня 2016 р. – Тернопіль, С. 69

2. Луцак Д.Л., Присяжнюк П.М., Бурда М.Й. Оптимізація методики дослідження зносостійкості матеріалів при терті в середовищі абразивних мас. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу» ІІМ-2016, Івано-Франківськ, 2016.- Івано-Франківськ: 16-19 травня 2016, С. 280-284.

3. Бурда М.Й., Криль А.О. Розробка методики та пристрою для склерометричних досліджень. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу» ІІМ-2016, Івано-Франківськ, 2016.- Івано-Франківськ: 16-19 травня 2016, С. 288-291. 

4. Роп’як Л.Я., Рогаль О.В., Бурда М.Й. Установка для локального формування оксидних покриттів на алюмінієвих трубах. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Приладобудування та метрологія: Сучасні проблеми, тенденції розвитку», м. Луцьк 06-07 жовтна 2016 р. – Луцьк, С. 77-78

5. Петрик І.Я., Бурда М.Й. Склерометричні дослідження хромованих методом термоциклування поверхонь. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах -6», м. Київ 01-02 грудня 2016 р. – Київ, С. 169-170. 2016 р. – Луцьк, С. 77-78

6. Бурда М.Й. Пристрої для дослідження механічних властивостей поверхневих шарів методом склерометрії. Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naykowo-Praktychmej “Inzyniria i technologia. Teoretychne I praktychne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki” (30.03.2017 -31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. Zo.o. “Diamond trading tour”. 2017. С. 28-29.

7. Гладкий С.І., Бурда М.Й., Шпак Д.С. Підвищення ефективності роботи зворотного клапана УЕВН для видобутку нафти. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика», м. Івано-Франківськ 15-19 травня 2017 р. – Івано-Франківськ, С. 379-380.

 Патенти 

1. Патент 113926 (Винахід) Україна МПК F04B 47/02 Зворотний клапан для свердловинного насоса./ Бурда М.Й., Гладкий С.І., Павелюк М.В., Шпак Д.С./ (Україна) – № а 2016 00555; Заявлено 25.01.2016р., Опубл. 27.03.2017., Бюл. №6.

2. Патент 114372 (Винахід) Україна МПК С25D 19/00 Пристрій для локального формування покриттів із електроліту на довгомірних   деталях./ Роп’як Л.Я., Бурда М.Й., Рогаль О.В., Стрілецький Ю.Й./ (Україна) – № а 2016 00557; Заявлено 25.01.2016р., Опубл. 25.05.2017., Бюл. №10.

 

Гнилиця І.Д.

Статті

1. М.О. Пінчук, М.П. Гадзира, І.Д. Гнилиця. Особливості синтезу карбіду хрому з використанням різних форм вуглецю // Порошковая металлургия. - 2017. - № 9/10. – С. 34-39.

2. Давидчук Н.К.,  Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г., Гнилиця І.Д. Вплив високодисперсних порошкових сполук  на зносостійкість електродугової наплавки на основі заліза // Современные проблемы физического материаловедения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т пробл. Материаловедения им. И.Н.Францевича; Выпуск 25. – Киев, 2016.

3. Давидчук Н.К.,  Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г., Рябцев І.О., Гнилиця І.Д. Вплив високодисперсних порошкових сполук  на стійкість до абразивного зношування електродугової наплавки на основі заліза  // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк.-  2017. - Випуск 58. С.- 112 -118.

4. Давидчук Н.К.,  Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г. Гнилиця І.Д. Вплив продуктів  взаємодії  високодисперсних карбідів з оксидами металів на структуру та міцність зерен  спеченої  алюмооксидної кераміки /  // Вісник українського матеріалознавчого товариства, випуск 10. -  2017. - С. – 26 – 40.

Тези

1. Гнылыця И.Д. Исследование влияния параметров прессования на физико-механические свойства силицированного графита для торцовых уплотнений // И.Д. Гнылыця, Я.А. Крыль, И.В. Цап // “Материалы международно научно-технической конференции «Порошковая металлургия: Современное состояние и будуще», 22-25 апреля 2014 –Киев, 2014. – С.48 2. Гнилиця І.Д. Модель формування анізотропної структури нітридокремнієвого матеріалу при високотемпературному деформуванні/ / І.Д. Гнилиця // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики,механіки» 10-25 травня 2013 – Харків, 2013. – С.137-140

2. Гнилиця І.Д. Дослідження впливу нанорозмірних добавок на формування структури і властивостей карбідокремнієвої кераміки / / І.Д. Гнилиця, І.В. Цап, Я.А. Криль // Матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології», 20-22 травня 2015 року –смт. Ворзель, 2015. – С.48

3. Гнилиця І.Д. Модель формування анізотропної структури нітридокремнієвого матеріалу при високо-температурному деформуванні. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки» (ММАР-2013), м. Харків, 10-25 травня 2013.- Харків: Екограф, 2013, С.137-140

4. Гнилиця І.Д., Криль Я.А., Цап І.В. Исследование влияния параметров прессования на физико-механические свойства силицированного графита для торцовых уплотнений. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Порошковая металлургия: современное состояние и будущее» (ПМ-2014), Киев, 22-25 апреля 2014.- Киев: 2014, С.48.

5. Гнилиця І.Д., Цап І.В. Дослідження впливу нанорозмірних добавок карбідів на формування структури і властивостей кераміки на основі карбіду кремнію. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу» ІІМ-2016, Івано-Франківськ, 2016.- Івано-Франківськ: 16-19 травня 2016.

Луцак Л.Д.

Статті

1. Електроди спеціального призначення", каталог "Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття, 2012". - Івано-Франківськ, 2013.- с. 114-115. Патенти 1. Патент 105989 Україна, Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування / Луцак Л.Д., Пилипченко О.В., Бурда М.Й. (Україна); Заявлено 25.04.2014; Опубл. 10.07.2014. Бюл. №13.

2. Шлапак  Л. С. Ремонт корозійно-механічних дефектів магістральних трубопроводів методом наплавлення порошковими електродами / Л.С. Шлапак, П.М. Присяжнюк, Л.Д. Луцак, Д.Л. Луцак // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2017. – 1(40). – С. 254–257.

 

Луцак Д.Л.

Статті

1. Луцак Д.Л. Застосування самопоширюваного високотемпературного синтезу в технологіях нанесення зносостійких покриттів / Д. Л. Луцак, Я.А. Криль, О.В. Пилипченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 2 (55). – С. 43-50.

2. Луцак Д. Л.Зміцнення робочих органів обладнання для виготовлення паливних брикетів та гранул/ Д. Л. Луцак, О.В. Пилипченко, М.Й. Бурда // Проблеми трибології. – 2015. – № 2. – С. 19-25.

3. Lutsak D. Analysis of the microstructure of TiC-based surfaced layer by combining arc surfacing with self-propagating high-temperature synthesis / D.  Lutsak, P. Prysyazhnyuk, M. Karpash // Metallurgical and Mining Industry. No 2 – 2016. 126-132.

4. D. Lutsak, P. Prysyazhnyuk, M. Burda, V. Aulin, Development of a Method and an Apparatus for Tribotechnical Tests of Materials Under Loose Abrasive Friction, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, No. 7 (83) – 2016. 19-26

5. D. L. Lutsak, P. M. Prysyazhnyuk, M. O. Karpash, V. M. Pylypiv, and V. O. Kotsyubynsky, Formation of Structure and Properties of Composite Coatings TiB2-TiC-Steel Obtained by Overlapping of Electric-Arc Surfacing and Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 9 – 2016. 1265-1278.

6. Луцак Д.Л. Застосування самопоширюваного високотемпературного синтезу в технологіях нанесення зносостійких покриттів / Д. Л. Луцак, Я.А. Криль, О.В. Пилипченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 2 (55). – С. 43-50.

Тези

1. Луцак Д.Л. Методика дослідження зносостійкості матеріалів та покриттів на основі сплавів заліза та тугоплавких сполук в умовах тертя по закріпленому абразиву/ Д.Л. Луцак, П.М. Присяжнюк // 4-а Міжнародна науково-технічна конференція “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”: матеріали наук.–техн. конф., Львів, 30-31 жовтня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 86-87.

2. Луцак Д.Л. Матеріали для армування свердловинного фрезерного інструменту / Д.Л. Луцак, О.В. Пилипченко // 4-а Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова енергетика 2015”: матеріали наук.–техн. конф., Івано-Франківськ, 21-24 квітня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 81-84.

3. Луцак Д.Л. Методика і пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування / Д.Л. Луцак, М.Й. Бурда, О.В. Пилипченко // Міжнародна науково-технічна конференція “Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій”: матеріали наук.–техн. конф., Тернопіль, 19-21 травня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 51-52. Патенти 1. Патент 105990 Україна, Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування / Бурда М.Й., Луцак Д.Л., Бурда Ю.М. (Україна); Заявлено 25.04.2014; Опубл. 10.07.2014. Бюл. №13.

4. Луцак Д.Л. Матеріали для армування свердловинного фрезерного інструменту / Д.Л. Луцак, О.В. Пилипченко // 4-а Міжнародна науково-технічна  конференція “Нафтогазова енергетика 2015”: матеріали наук.–техн. конф., Івано-Франківськ, 21-24 квітня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 81-84.

Цап І.В.

Тези

1. Гнылыця И.Д. Исследование влияния параметров прессования на физико-механические свойства силицированного графита для торцовых уплотнений // И.Д. Гнылыця, Я.А. Крыль, И.В. Цап // “Материалы международно научно-технической конференции «Порошковая металлургия: Современное состояние и будуще», 22-25 апреля 2014 –Киев, 2014. – С.48 2. Гнилиця І.Д. Дослідження впливу нанорозмірних добавок на формування структури і властивостей карбідокремнієвої кераміки / / І.Д. Гнилиця, І.В. Цап, Я.А. Криль // Матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології», 20-22 травня 2015 року –смт. Ворзель, 2015. – С.48

 Матвієнків  О.М.

Статті

1. Приварювання манжетів та розтрубів до труб ПМТП-150 дугоконтактним зварюванням з магнітним керуванням дуги, Вісник Донбаської машинобудівної академії №3 (28), 2013р.ст. 203-206

2. Матвієнків О.М. Вплив підготовки кромок на напружено-дефрмований стан паяних з’єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів Матвієнків О.М. Шлапак Л.С. Науковий вісник ІФНТУНГ.– 2017.– №1 (42), 7 с. 

Тези

1. Матвієнків О.М. Вплив форми кромок на напружено-деформований  стан дуго паяних з’єднань оцинкованих труб. м.Кропивницький: ЦНТУ, 20-21 квітня 2017р., – с.49-52.Збірник тез  доповідей XI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». 

  Василик А.В.

 Статті

1.А. В. Василик  До проблеми зварювальних робіт на діючих газопроводах /А. В. Василик, В. Б. Запухляк, М. І. Височан // Ч. І м. Івано-Франківськ ІФНТУНГНауковий вісник. – 36/2014. – № 2. С. 70-80.

Біщак Р.Т.

Тези

1. Р.Т.Біщак Вплив тривалого напрацювання на дефектність поверхні нафтопроводу / Р.Т.Біщак, В.Якуц // Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 2014. – Т.1. – С. 195.

2. Р.Т. Біщак Структурна деградація матеріалу магістрального газопроводу /Р.Т. Біщак, Д. Сеничак // Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 2015. – Т.1. – С. 332 VIІI Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання 23-24 квітня 2015, Україна.

Статті

1. R.Bishchak  The role of notch tipshape and radius ondeformationmechanisms of 12Cr1MoV steelunder impact loading.S. Panin, P.Maruschak,I.Vlasov , D.Moiseenko,F.Berto, R.Bishchak, A.Vinogradov TPart 1. Energy parameters offracture. Fatigue and Fracture of EngineeringMaterials andStructures. –2017. – Vol. 40 (4) - 12 с., P.586-597. Blackwell Publishing Inc., United Kingdom. (Scopus)

2. R.Bishchak Reasons for crack nucleation in welded joints of main gas-pipelines after a long-term operation P. Maruschak, R.Bishchak, L.Shlapak, S. Panin IOP ConferenceSeries:Materials Science andEngineering. –2017. – Vol.177 (1)., 9c. Russia, (Scopus)

3. R.Bishchak Effect of long-term operation on steels of main gas pipeline. Reduction of static fracture toughness P.Maruschak, S.Panin, М. Chausov, R. Bishchak, U.Polyvana ,Journal of Natural Gas Science and Engineering. –2017. – Vol. 38, P.182-186., 5 с., Elsevier BV, Netherlands. (Scopus)

4.R.Bishchak The role of notch tip shape and radius on deformation mechanisms of 12Cr1MoV steelunder impact loading.Part 2.Influence of strain localization on fracture and numeric simulations S. Panin, P.Maruschak, I.Vlasov, D.Moiseenko, P. Maksimov, F.Berto, R. Bishchak,A. Vinogradov . Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures . – 2017. – Vol. 38, P.1-16., 17 с. Blackwell Publishing Inc., United Kingdom. (Scopus)

5. R.Bishchak  Structural degradation of the welded joint of the gas main after a long-term operation in sub-acid soil  P.O. Maruschak, R.T. Bishchak, O.V. Maruschak, S.V. Panin. IOP Conference Series:MaterialsScience and Engineering, 2017. 7 с. Russia. (Scopus)

6. Біщак Р. Т. Оцінка пошкодженості матеріалу за результатами тензометрії та комп’ютерного аналізу стану поверхневого деформаційного рельєфу Марущак П. О., Коноваленко І. В.,Чаусов М. Г., Біщак Р. Т.,Пилипенко А. П. Фізико-хімічна механіка матеріалів. -2017. - №1. - С.96-101., 6 с. Україна.

Панчук М.В.

Статті

1. М.В. Панчук Виробництво та використання біополімерів – шлях до покращення екологіїдовкілля// Панчук М.В., Шлапак Л.С., Курта С.А.,Струмінська О.О.// Науковий вісник. -2011 № 4 с. 92 - 101.

2. М.В. Панчук Особливості зварювання неповоротних стиків технологічних трубопроводів// Панчук М.В., Шлапак Л.С, Філіпчук О.О., Талабко Ю.І.// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ 2011 № 2 с.19 -25.

3.М.В. Панчук Аналіз перспектив розвитку виробництва та використання біогазу в Україні/ М.В. Панчук, Л.С. Шлапак// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, Факел. - 2016. - №3. - 82 с.3

Тези

1.М.В. Панчук Перспективи використання полімерних покриттів у нафтогазовій галузі / М.В. Панчук.,М.Б. Бігун // ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ 2015 р. – С. 169. ІV Міжнародна конференція «Нафтогазова енергетика-2015» 21-24 квітня 2015, Україна.

2. М. В. Панчук Особливості терморезисторного зварювання пластмасових труб / М. В. Панчук, В.В. Кучера // Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 2015. – Т.1. – С. 332 VIІI Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання 23-24 квітня 2015, Україна VIІI Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання 23-24 квітня 2015, Україна.

3. М.В. Панчук Особливості виробництва біогазу в Україні / М.В. Панчук Р.В. Анушкевичус // Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 2015. – Т.1. – С. 332. VIІI Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання 23-24 квітня 2015, Україна

4. М.В. Панчук Використання пластмасових труб в системах водопостачання / М.В. Панчук, М.В. Липчук // Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 2015. – Т.1. – С. 332. VIІI Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.

Патенти

1. Патент 122443 (Корисна модель) Україна, МПК Е21В 33/138 (2006.1). Тампонажний розчин / Панчук М.В.,  Шлапак Л.С. (Україна) / Заявлено 07.07.2017; Опубл. 10.01.2018. Бюл. № 1.

Іванов О.О.

Статті

1. Ivanov A.A. Researching effect of metal and nonmetal oxides for structure and properties ceramics based on silicon carbide. // International periodic scientific journal SWorld Issue № 12. – 2017. р.289-291 

2. A.A. Ivanov, M.S. Anikeev. Contemplation in using 3D modeling for projecting oil and gas equipment // Матеріали 6-тої Міжнародної науково-технічної конференції Нафтогазова енергетика 2017. ст 125-127

3. А. Иванов, Н.С. Аникеев. Перспективи дослідження нестехіометричного карбіду бору для видобувального нафтогазового обладнання // Всеукраїнський науково-технічний журнал Вісті Донецького Гірничого Інституту 1(40) 2017. ст. 145-150

4. Боднаренко В.П., Гнатенко І.О., Присяжнюк П.М., Іванов О.О. Перспективи Дослідження Проблем Ідентифікації Границь Зерен В Твердих Сплавах Системи WC-Co Для Бурового Нафтогазового Обладнання // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ 2(63) 2017. ст. 13-20

Тези

1. A.A.Ivanov, O.B.Malanyuk. Researching properties of effect supplements metal oxides and non-metal for structure and properties ceramics based on silicon carbide for oil and gas industry equipment.  5-та Міжнародна науково-технічна конференція Нафтогазова енергетика 2016, Івано-Франківськ, 16-19 травня 2016.

2.Іванов О.О., Данчук Ю. СТРУКТУРНА АНІЗОТРОПІЯ ТРУБНОЇ СТАЛІ // X ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. Тернопіль, 25-26 квітня 2017.

3. A.A. Ivanov, M.S. Anikeev. Perspectives in using 3D modeling for solving problems of extraction of oil and gas // 5-та Міжнародна Науково-Практична Конференція «Технології і процеси в гірництві та будівництві». м. Покровськ, 24-26 травня 2017.

Українська