Освітньо-професійна програма «Інжиніринг технологій зварювання» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»