2. Абітурієнтам

Додаткова інформація: 

Кафедра зварювання запрошує на навчання

за спеціальностями:

131 - “Прикладна механіка”,

132 - "Матеріалознавство".

На базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Прикладна механіка».

Перший рівень вищої освіти  за спеціальністю 131 Прикладна механіка

галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної механіки.

131-pm-b-2020-prykladna_mehanika_bakalavr.pdf

ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Зварювання та споріднені технології».

Другий рівень вищої освіти  за спеціальністю 131 Прикладна механіка

галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: Магістр з прикладної механіки.

131-pmz-m-2018_1zvaryuvannya_i_sporidneni_tehnologiyi_magistr.pdf

ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів».

Перший рівень вищої освіти  за спеціальністю 132 Матеріалознавство

галузі знань 13 Механічна інженерія.

Кваліфікація: Бакалавр з матеріалознавства.

132-mki-b-2019_132_materialoznavstvo_i_kompyuterna_inzheneriya_poverhon_bakalavr.pdf

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:

Назва пропозиції

Перелік конкурсних предметів

Вага оцінки ЗНО з відповідних предметів

Вага середнього балу документа про повну загальну освіту

131 – Прикладна механіка

- прикладна механіка

1. Українська мова та література

0,3

0,1

2. Математика

0,3

3. Фізика або іноземна мова

0,3

132 – Матеріалознавство

- прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

 

1. Українська мова та література

0,3

0,1

2. Математика

0,3

3.Фізика або хімія або географія

0,3

131 – Прикладна механіка

- прикладна механіка

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

1. Українська мова та література

0,35

0,1

2. Історія України

0,2

3. Фізика або географія

0,35

132 – Матеріалознавство

- прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

1. Українська мова та література

0,3

0,1

2. Історія України

0,2

3. Фізика або географія

0,35

Примітка:

- мінімальна кількість балів з конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів.

Даний розділ підготовлено на базі "Правил прийому до ІФНТУНГ у 2020 р.",

більш детальна інформація на:  Сайті приймальної комісії ІФНТУНГ .  

 

Перелік освітніх програм за якими здійснюється навчання на випусковій кафедрі зварювання.

Шифр та назва спеціальності

Назва освітньо-професійної програми

(ступінь бакалавра)

Назва освітньо-професійної програми

(ступінь магістра)

Шифр спеціальності

(освітньо-професійної програми)

(131) Прикладна механіка

Прикладна механіка

Зварювання та споріднені технології

ПМ

ПМЗ

(132) Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

-

МКІ

 

 

 

 

 

Українська