3. Завідувач кафедри

Додаткова інформація: 

 

                                                                                                 

                                                                       Шлапак Любомир Степанович,професор, д.т.н, зав.кафедри

 

 Кафедру "Зварювання " очолює доктор технічних наук, професор Шлапак Любомир Степанович, педагогічний стаж якого в даному вузі становить  23 роки.

Шлапак Л.С. у 1976 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю „Спорудження газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз” і свою трудову діяльність розпочав інженером науково-дослідного сектору інституту. Науково-педагогічна діяльність розпочата з посади асистента кафедри спорудження трубопроводів і сховищ.

Доктор технічних наук з 1996 року. Дисертацію на тему “Науково-методичні основи діагностування напружено-деформованого стану надземних дільниць нафтогазопроводів” за матеріалами експлуатації трубопровідних систем  регіону захистив  1996 року в Раді Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу в м. Івано-Франківськ. Вчене звання професора по кафедрі “Спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ” присвоєно у 2000 році.

За час роботи в університеті професор Шлапак Л.С. зарекомендував себе висококваліфікованим педагогом, вмілим організатором навчально-методичної та наукової діяльності кафедри, плідним вченим. Професор Шлапак Л.С. читає лекції з дисциплін „Вступ до спеціальності”, „Технологія спорудження трубопроводів”, „Науково-дослідна робота студентів”, керує дипломними та магістерськими роботами студентів та слухачів інституту післядипломної освіти спеціальності.

Ним написано монографію “Трубопровідний транспорт газу”, “Технологія ремонту магістральних трубопроводів під тиском” та підготовлений до друку у співавторстві з викладачами кафедри – навчальний посібник “Зварювання металевих трубопроводів”, навчальний посібник з курсу “Технологія спорудження трубопроводів”.

Загалом Шлапак Л.С. є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів охоплює дослідження у сфері вдосконалення методики діагностування технічного стану трубопровідних систем (“Аналіз технічного стану надземних дільниць газонафтопроводів у складних умовах експлуатації, “Про шляхи забезпечення надійності експлуатації газонафтопроводів”), у сфері розробки ефективнх технологій ремонту дефектів трубопроводів (“Оценка предельного давления трубы с вмятиной”, “О расчете напряженного состояния трубопровода при капитальном ремонте”, “Про можливість дослідження напружено-деформованого стану трубопроводів метолом прискорених статичних випробувань”, “Зміцнення трубопроводу композитним бандажем”) вдосконалення технічних засобів оцінювання напружено-деформованого стану трубопроводів у складних умовах експлуатації (“Про напружено-деформований стан наджземних трубопроводів на криволінійних дільницях”, “Стратегія дослідження акустичних характеристик трубних сталей”, “Модель діагностики напружено-деформованого стану надземних трубопроводів”, “Оцінювання експлуатаційної надійності нафтопроводівза наявності локальних дефектів зварних з’єднань” ).

За розробку технології ремонту трубопроводів під тиском Шлапаку Л.С. присуджано Державну премію України у галузі науки і техніки за 2008 рік.

Шлапак Л.С. багато зусиль та енергії докладає для становлення і розвитку кафедри та підготовки висококваліфікованих соціально-активних фахівцівзі зварювання для потреб народного господарства.

За багаторічну сумлінну працю Шлапак Л.С.  нагороджений грамотами НАК “Нафтогаз України”, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, присвоєно звання “Заслужений працівник Укргазпрому” .

Професор Шлапак Л.С. характеризується високим фаховим і науково-педагогічним рівнем, компетентністю у сфері організації навчально-методичної діяльності кафедри, вимогливістю до себе і до підлеглих, чуйністю та добротою, користується авторитетом та повагою серед колег та студентів.

 

Українська