Захист дисертацій

Захисти дисертацій за 2015-2021 роки

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)

 

Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1. 

Романишин Тарас Любомирович

ассистент кафедри нафтогазового обладнання

к.т.н.

Д 20.052.04

05.05.12 – машини нафтової і газової промисловості

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВИБОЇВ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН ПРИСТРОЯМИ НА ОСНОВІ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ 

Крижанівський Євстахій Іванович,
доктор технічних наук, професор, ректор
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

 

Червінський Володимир Петрович,

кандидат технічних наук, доцент, головний конструктор (корпорація "Харківмаш", м. Харків)

31.03.2015 р.
10:00

конференц. зал
бібліотеки ІФНТУНГ

2.

Попович Василь Ярославович

асистент кафедри механіки машин

к.т.н.

Д 20.052.04

05.05.12 – машини нафтової і газової промисловості

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕРСТАТІВ-ГОЙДАЛОК

 

 

Крижанівський Євстахій Іванович,
доктор технічних наук, професор, ректор
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Відгук Якима Р.С.

Харченко Євген Валентинович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів (Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

19.11.2015 р.
10:00

конференц. зал
бібліотеки ІФНТУНГ

3.

   

Криштопа Святослав Ігорович

Завідувач кафедри нафтогазового технологічного транспорту

    д.т.н.

     

     Д 20.052.04 

  05.05.12 - машини  нафтової і газової    промисловості

  

Розвиток наукових основ  підвищення         знософрикційних          властивостей    гальм нафтогазового    обладнання та технологічного    транспорту

           

 

 

 Вольченко   Олександр Іванович,

 доктор технічних наук, професор, професор кафедри механіки машин

 (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

  Яким Роман Степанович,

    доктор технічних наук,      професор, професор    кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

       

Кожевников Анатолій Олександрович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (Національний гірничий  університет,           м. Дніпропетровськ)

   

   Гладкий Ярослав    Миколайович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування  (Хмельницький національний університет)

 

  6 липня    2016 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

 

 

4

Джус Андрій Петрович

доцент кафедри нафтогазового обладнання

д.т.н Д 20.052.04 

  05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Розвиток наукових основ забезпечення працездатності обладнання при транспортуванні стиснутого природного газу

Дисертація

 

Автореферат

 

Крижанівський Євстахій Іванович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, ректор (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
м. Дрогобич)

Відгук Якима Р. С.

Савицький Михайло Михайлович,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу “Фізико-металургійних процесів зварювання середньолегованих високоміцних сталей” (Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ)

Відгук Савицького М. М.

Харченко Євген Валентинович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (Інститут будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів)

Відгук Харченка Є. В.

07.07.2016 р.
10:00

конференц. зал
бібліотеки ІФНТУНГ

5 Ткач Микола Ярославович к.т.н.

Д 20.052.04

05.05.12 – машини нафтової і газової промислово

сті

ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗАМКОВИХ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ ІМПУЛЬСНИМ ВАКУУМНИМ ГАЗОТЕРМОЦИКЛІЧНИМ ІОННО-ПЛАЗМОВИМ АЗОТУВАННЯМ

Автореферат

Дисертація

Копей Богдан Володимирович, доктор технічних наук, професор,завідувач кафедри морських нафтогазових технологій, (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) 

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
м. Дрогобич)

Відгук Якима

Савик Василь Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)

Відгук Савика

 15 вересня 2016 р.

об 1100

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

6

Дубей Ольга Ярославівна


асистент кафедри нафтогазової гідромеханіки
 

к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Підвищення ефективності установок свердловинних штангових насосів шляхом застосування нафтогазових ежекторів

Дисертація

Автореферат

Паневник Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазової гідромеханіки (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
м. Дрогобич)

Відгук Якима Р.С.

Савик Василь Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)

Відгук Савика В.М.

 28 лютого
2017 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

7

Рачкевич Руслан Володимирович

доцент кафедри механіки машин

д.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Розвиток наукових основ забезпечення працездатності колон бурильних і насосно-компресорних труб на ділянках свердловин із геометричними недосконалостями

Автореферат

Дисертація

Івасів Василь Михайлович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового обладнання (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Відгук Якима Р.С.

Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор (ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»)

Відгук Кунцяка Я.В.

Іваницький Ярослав Лаврентійович,

доктор технічних наук, професор, завідувач відділу № 12 Міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

Відгук Іваницького Я.Л.

15 березня
2018 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

8 Дорохов Максим Анатолійович к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Підвищення герметизаційної здатності самоущільнювальних свердловинних пакерів

Автореферат

Дисертація

 

Костриба Іван Васильович 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нафтогазового обладнання (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич)

Відгук Якима Р.С.

 

Римчук Данило Васильович,

кандидат технічних наук, доцент, директор (ДП «ЛІКВО», м. Харків)

Відгук Римчука Д.В.

15 березня
2018 р.

о 1400

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

9 Яциняк Іван Ігорович к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Прогнозування довговічності елементів бурильної колони із урахуванням критерію подібності втомного руйнування

Автореферат

Дисертація

 

Івасів Василь Михайлович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазових машин та обладнання (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич)

Відгук Якима Р.С.

Кузьмін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, начальник сектору диспетчерезації (ПАТ “Укрнафта” НГВУ “Долинанафтогаз”)

Відгук Кузьміна О.О.

12 березня
2019 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

10 Добровольський Ігор Володимирович к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Підвищення ефективності спеціалізованого обладнання для демонтажу трубної головки при ліквідації відкритого нафтогазового фонтану

Автореферат

Дисертація

Лях Михайло Михайлович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазових машин та обладнання (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич)

Відгук Якима Р.С.

Ляпощенко Олександ Одександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» (Сумський державний університет)

Відгук Ляпощенка О.О.

12 березня
2019 р.

о 1300

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

11 Юй Шуанжуй к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Підвищення працездатності насосних штанг з полімерних композитних матеріалів

Автореферат

Дисертація

 

Копей Богдан Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазових машин та обладнання, (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич)

Відгук Якима Р.С.

Савик Василь Миколайович, кандидат технічних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту нафти і газу  (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)

Відгук Савика В.М.

4 квітня
2019 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

12 Чабан Назарій Ігорович к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Удосконалення методу оцінки технічного стану бурильних та насосно-компресорних труб

Автореферат

Дисертація

 

 

Миндюк Валентин Дмитрович, кандидат технічних таук, доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Майстренко Анатолій Львович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу комп’ютерного моделювання та механіки композиційних матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля)

Відгук Майстренка А.Л.

Кузьмін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, начальник сектору диспетчерезації (ПАТ “Укрнафта” НГВУ “Долинанафтогаз”)

Відгук Кузьміна О.О.

2 липня
2019 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

13 Шіхаб Таер Абдулваххаб Шіхаб к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Підвищення довговічності торцевих ущільнень нафтогазопромислових відцентрових насосів

Автореферат

Дисертація

Шлапак Любомир Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич)

Відгук Якима Р.С.

Кузьмін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, начальник сектору диспетчерезації (ПАТ “Укрнафта” НГВУ “Долинанафтогаз”)

Відгук Кузьміна О.О.

2 липня
2019 р.

о 1300

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

14 Левчук Катерина Григорівна д.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Удосконалення наукових основ моделювання динамічних процесів ліквідації прихоплень бурильного інструмента

Автореферат

Дисертація

Мойсишин Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич)

Відгук Якима Р.С.

Харченко Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (НУ «Львівська політехніка», м. Львів)

Відгук Харченка Є.В.

Нікітіна Нелі Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу стійкості процесів (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ)

Відгук Нікітіної Н.В.

24 вересня
2019 р.

о 1000

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

15 Тирлич Володимир Васильович к.т.н. Д 20.052.04
05.05.12 - машини  нафтової та газової    промисловості

Забезпечення безаварійної роботи бурильних труб з виявленими експлуатаційними дефектами

Автореферат

Дисертація

 

Мойсишин Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Харченко Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (НУ «Львівська політехніка», м. Львів)

Відгук Харченка Є.В.

Кузьмін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, начальник сектору диспетчерезації (ПАТ “Укрнафта” НГВУ “Долинанафтогаз”)

Відгук Кузьміна О.О.

24 вересня
2019 р.

о 1400

конференцзал

бібліотеки

ІФНТУНГ

16 Гриджук Ярослав Степанович д.т.н.

Д 20.052.04

05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості

Розвиток наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон при бурінні та експлуатації свердловин

 

Автореферат

Дисертація

Чудик Ігор Іванович,

доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Яким Роман Степанович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти

(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Відгук Яким Р. С.

Судаков Андрій Костянтинович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазової інженерії та буріння

(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»)

Відгук Судаков А. К.

Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор

(ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»)

Відгук Кунцяк Я. В.

22 вересня 2020 р. о 1000 конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ
17 Копей Володимир Богданович д.т.н.

Д 20.052.04

 

05.05.12 - машини нафтової та газової промисловості

Науково-методологічні основи автоматизованого проектування обладнання штангової свердловинної насосної установки

Автореферат

Дисертація Ч1

Дисертація Ч2 (додатки)

 

Петрина Юрій Дмитрович

доктор технічних наук, професор

Яким Роман Степанович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Відгук Якима Р. C.

 

Харченко Євген Валентинович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

 

Горошко Андрій Володимирович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри фізики і електротехніки  (Хмельницький національний університет)

Відгук Горошко А.В.

20 листопада 2020 р. о 1000 конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ
18

Копей Ігор 

Богданович

к.т.н.

Д 20.052.04 

05.05.12 - машини нафтової та газової промисловості

Оцінка, прогнозування та підвищення надійності обладнання штангових свердловинних насосних установок

Автореферат

Дисертація

Лопатін Валерій Володимирович,

доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

старший науковий співробітник відділу гірничої термоаеродинаміки і автоматизованих систем (Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України)

Яким

Роман Степанович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти

(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Відгук Якима Р. С.

 

Харченко

Євген Валентинович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

22 грудня 2020 р. о 1400 конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

19 Фафлей Олег Ярославович к.т.н.

Д 20.052.04 

05.05.12 - машини нафтової та газової промисловості

Підвищення втомної міцності двоопорних замкових різьбових з`єднань елементів бурильної колони

Автореферат

Дисертація

Артим Володимир Іванович,

доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри будівництва та енергоефективних споруд

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Харченко

Євген Валентинович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки

(Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

Добровольський

Ігор Володимирович,

кандидат технічних наук

(головний механік ПрАТ «Укргазвидобуток»)

Відгук Добровольського І.В.

22 квітня

2021 р.

о 1300 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

20 Витязь Олег Юлійович д.т.н.

Д 20.052.04 

05.05.12 - машини нафтової та газової промисловості

Розвиток наукових основ оцінки роботоздатності колон бурильних та гнучких труб

Автореферат

Дисертація

Мойсишин Василь Михайлович,

доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри вищої математики

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Дмитрах

Ігор Миколайович,

доктор технічних наук, професор,

завідувач відділу міцності матеріалів і конструкцій у водневовмісних середовищах

(Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України)

Відгук Дмитраха І. М.

 

Харченко 

Євген Валентинович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки

(Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук Харченка Є.В.

 

Левчук

Катерина Григорівна,

доктор технічних наук, доцент,

(провідний науковий співробітник відділу теорії металічного стану № 02 Інституту металофізики        ім. Г. В. Курдюмова НАН України)

Відгук Левчук  К. Г.

11 травня

2021 р.

о 1000 

конференцзал бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу аспірантури і докторантуриї   В. Р. Процюк

 

Українська