Доцент

Магрицька Ірина Василівна

Магрицька Ірина Василівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2000 р. у Запорізькому державному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Весільна лексика українських східнослобожанських говірок».

 

Українська

Стецик Тетяна Степанівна

Стецик Тетяна Степанівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2016 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків".

Українська

Романенко Наталія Валеріївна

Романенко Наталія  Валеріївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2005 році у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему " Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літературному процесі ХХ століття (рецепція і типологія)".

Українська

Мучка Мирослава Зіновіївна

Мучка Мирослава Зіновіївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2010 році у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему: " Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України XIX - XX століть".

Українська

Павлик Володимир Іванович

Павлик Володимир Іванович 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2012 р. у Донецькому національному університеті  захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мовленнєві характеристики жанру «глоса» (на матеріалі видань «Die Welt» та «Die Zeit»)”.

 

Українська

Сокол Галина Романівна

Сокол Галина Романівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2010 р. в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: “Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і контекст”.

Українська

Клюфінська Ірина Михайлівна

Клюфінська Ірина Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу. Екзаменатор-коректор усних та письмових іспитів міжнародних екзаменів на знання французької мови DELF, DALF (рівні А1, А2, В1, В2, С1, С2).

 

Основні праці

 

Українська

Веселовська Наталія Василівна

Веселовська Наталія Василівна 

Доцент  кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2016 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка  захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологізм української драматургії ХХІ століття».

Українська

Мельник Оксана Михайлівна

Мельник Оксана Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2012 р. у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" захистила кандидатську дисертацію на тему: “Українська проза кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті сміхової традиції”.

 

Українська