Мельник Оксана Михайлівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Мельник Оксана Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2012 р. у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" захистила кандидатську дисертацію на тему: “Українська проза кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті сміхової традиції”.

 

Основні праці

 

 

1. Мельник О. М. Художня модель суспільства періоду незалежності: викривальне зображення дійсності в романі "Брухт" Павла Загребельного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 3. - С. 249-252. - Режим доступу:

 

 

2. Мельник О. М. Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 212-215. - Режим доступу:

 

3. Венгринюк М. І. Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті [Електронний ресурс] / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 29-32. - Режим доступу:

 

4. Мельник О. М. Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби  (на матеріалі «Літературної України» )  / Мельник О. М // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 53 – 2015.- С.156-159.  - Режим доступу:

 

5. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Комунікативно-прагматичний потенціал анотації як вторинного науково-технічного тексту / Венгринюк М. І., Мельник О. М.  // Наукові записки. Серія : Філологія. –– Острог : Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2015. –– Вип. 51. С. 42-44.  - Режим доступу:

 

6. Венгринюк М. І., Мельник О. М., Манюх Н. Б. Формування мовної компетентності автора науково-технічного тексту  /Венгринюк М. І., Мельник О. М., Манюх Н. Б.  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал № 4 (57), 2015. С.60-67.  - Режим доступу:

 

7. Мельник О. М. Освоєння іншомовних слів у сучасних українських художніх перекладах / О.М. Мельник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Випуск 154. - Кропивницький: видавець Лисенко В. Ф., 2017. - С.359- 362.  

 

 

8. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Формування образу автора сучасного науково-технічного тексту / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю. - Харків, 2017. - С.17-18. - Режим доступу:

 

9. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Іншомовна лексика в сучасному перекладознавчому аспекті  / М.І. Венгринюк, О. М. Мельник  // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми філології". - Чернівці, 2016. - С.144-147. - Режим доступу:

 

10. Венгринюк М. І. ,Мельник О. М. Мовні рівні вдосконалення науково-технічного тексту / М.І. Венгринюк, О.М. Мельник // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2016. С. 65-71. - Режим доступу:

  11.  Мельник О. М. Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник // Наукові записки. Серія : Філологічна. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 29–32. 

 
  12. Мельник О. М. Гра слів у сучасних англомовних серіалах: перекладацькі рішення / Мельник О. М., Николайчук О. Б. // Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія Острог : Вид-во НаУОА, Вип. 11 –2018 –  С. 111-114.  
 
 
  13. Мельник О. М. Питомі виражальні засоби в сучасних українських перекладах / Мельник О. М., Гулик М. В. // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон : Молодий вчений, 2018. – №2(54). – С. 204-208.
 
 
  14. Мельник О. М. Виражальні засоби сучасного науково-популярного тексту (на матеріалі українського перекладу книги Мічіо Кайку «Майбутнє розуму. Наукові спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект») // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 5(73), березень. – С. 147–150.