Кандидат філологічних наук

Гордій Оксана Мирославівна

Гордій Оксана Мирославівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2016 р. у Львівському національному університеті ім. І. Франка захистила кандидатську дисертацію на тему: "Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в Інтернет-текстах".

 

Основні праці

 

Українська

Штогрин Мар’яна Володимирівна

 Штогрин Мар’яна Володимирівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2016 р. в Київському університеті ім. Бориса Грінченка захистила кандидатську дисертацію на тему: "Урбаністичні топоси сучасної української літератури: традиції та трансформації ( 2000 - 2014 рр.)".

 

Основні праці

Українська

Магрицька Ірина Василівна

Магрицька Ірина Василівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2000 р. у Запорізькому державному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Весільна лексика українських східнослобожанських говірок».

 

Українська

Стецик Тетяна Степанівна

Стецик Тетяна Степанівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2016 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків".

Українська

Романенко Наталія Валеріївна

Романенко Наталія  Валеріївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2005 році у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему " Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літературному процесі ХХ століття (рецепція і типологія)".

Українська

Мучка Мирослава Зіновіївна

Мучка Мирослава Зіновіївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2010 році у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему: " Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України XIX - XX століть".

Українська

Павлик Володимир Іванович

Павлик Володимир Іванович 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2012 р. у Донецькому національному університеті  захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мовленнєві характеристики жанру «глоса» (на матеріалі видань «Die Welt» та «Die Zeit»)”.

 

Українська

Сокол Галина Романівна

Сокол Галина Романівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2010 р. в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: “Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і контекст”.

Українська

Веселовська Наталія Василівна

Веселовська Наталія Василівна 

Доцент  кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2016 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка  захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологізм української драматургії ХХІ століття».

Українська