Стецик Тетяна Степанівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Стецик Тетяна Степанівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2016 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків".

Основні праці

 

1. Стецик Т. С. Лінгвопсихологічні особливості американського політичного дискурсу у ХХ-ХХІ століттях / Т. С. Стецик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 296–299.   

2. Cтецик Т. С. Ідеологічні стратегії переконання у політичному дискурсі демократів (на матеріалі дебатів). / Т. С. Стецик // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 48 – 2014.- С.242-244.- Режим доступу:

 

 

3. Cтецик Т. С. Засоби та методи перекладання в медіа-середовищі президентських- передвиборчих компаній США / Т. С. Стецик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». - Острог : Вид-во НаУОА, 2017 – Вип. 67 – С. 250-252 . 

 

 

4. Стецик Т. С. Linguo-pragmatic dimension of present-day American politicians’ speeches / Т. С. Стецик // Advanced Education (Новітня освіта). – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. – Випуск 10. – С. 141-148. ESCI (Web of Science), DOI: 10.20535/2410-8286.126323

 

 

5. Стецик Т. С. Лінгвопрагматичні особливості політичного дискурсу Джона Маккейна (на матеріалі промови від 4 вересня 2008 року) / Т. С. Стецик //  Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журн. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 8. – № 2. – С. 85–101. 

 

 

6. Стецик Т. С. Стратегія персуазивності в політичному дискурсі Джона Маккейна (на матеріалі дебатів) / Т. С. Стецик //  Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. – Одеса : Гельветика, 2015. – Вип. 6, т. 1. – С. 105-108. 

 

 

7. Стецик Т. С. Втілення стратегії персуазивності у політичному дискурсі Гілларі Клінтон (на матеріалі дебатів) / Т. С. Стецик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 63. – С. 189–192. 

 

 

8. Стецик Т. С. Символічна значимість фонестем сучасних англійської та німецької мов / Т. С. Стецик // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: «Філологія. Соціальні комунікації». – Київ, 2018. – Том 29 (68), № 1. – С. 64-68. 
 

 

 

9. Стецик Т. С. Стратегія персуазивності та засоби її реалізації в промовах сучасних американських політиків / Т. С. Стецик // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2019. – Випуск 7. – Том 2. – С. 51-56.

 

 

10. Stetsyk T. Translation strategies in translation of English-language films into Ukrainian / T. Stetsyk // Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century : Collective monograph. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 419-435 ISBN 978-9934-571-39-8

 

 

 

11. Стецик Т. С. Основи зіставного мовознавства : конспект лекцій / Т. С. Стецик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 140 с.