Коржак Зоряна Зіновіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Коржак Зоряна Зіновіївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2007 році у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів)».

 

Основні праці

 

 

1. Коржак З. З. Засоби вираження емоційної експресивності у номінативних реченнях / Коржак З. З. // Мова і культура. Випуск 17. Том 172: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. С. 60-67. – Режим доступу:

 

 

2. Коржак З.З. Засоби вираження раціональної експресивності у номінативних реченнях. / Коржак З.З. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 148–150.– Режим доступу:

 

3. Коржак З.З. Предикативність у номінативних реченнях сучасної української мови. – Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 159–163.– Режим доступу:

 

4. Коржак З.З. Раціональна експресивність у номінативних реченнях сучасної української мови. – «МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції:       м. Львів, 10-11 лютого 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 71–74.

 

 

 

5. Коржак З.З. Використання інформаційних технологій у формуванні граматичної компетенції майбутніх фахівців нафтогазової галузі при вивчені німецької мови / Коржак З.З. // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26–27 травня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017.- 90-93 с

.

 

  6. Коржак З. З. Номінативні експресивні речення в структурі тексту / З. З. Коржак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 37-46.
 
 
 

7. Коржак З. З. Вираження експресивності тексту позиційними можливостями номінативних речень / З. З. Коржак // Науковий журнал «Молодий вчений». – Дрогобич, 2019. –  № 4.2 (68.2). – С. 112-115.

 
 

 

8. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: менеджмент / З.З. Коржак // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 231 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента). (лист МОН України від 08.04.2010 р. № 1/ІІ–2895, підписано до друку 29.09.2012 р.). – ISBN 978-617 7496-41-9.
 

 
   9. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: економіка підприємства, фінанси та кредит, облік та аудит / З.З. Коржак // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 260 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента). (лист МОН України від 08.04.2010 р. № 1/ІІ–2895, підписано до друку 29.09.2012 р.). – ISBN 978-617 7496-41-9.