Сокол Галина Романівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Сокол Галина Романівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2010 р. в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: “Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і контекст”.

 

Основні праці

 

 

1. Сокол Г. Р. Клюфінська І. М.  Методичні підходи у викладанні іноземної мови професійного спрямування та для спеціальних цілей у технічному університеті / Сокол Г. Р. Клюфінська І. М.  //  Наукові записки. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Філологічні науки (мовознавство). Випуск 136. 2015– с.448-451.

 

 

 

2. Проців Г., Сокол Г. Р. Особливості роботи перекладача з технічними термінами(на прикладі німецької мови) / Г. Проців, Г. Р. Сокол // Збірник наукових статей. Інформація та документ у сучасному науковому дискусі. - Івано-Франківськ, 2017. - Вид-во ІФНТУНГ. - С. 171-174.

 

 

 

3. Сокол Г. Р., Клюфінська І. М. Тема національної ідентичності у повісті Галини Журби «Революція іде» / І. М. Клюфінська, Г. Р. Сокол// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 224–230. – Режим доступу:

 

 

  4. Сокол Г. Р. Психологізм та стильові особливості новели Галини Журби «Солов’ї» / Г. Р. Сокол // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 205-210.  
 

 

5. Сокол Г. Р. Портрет як засіб художньої реалізації мемуарних інтенцій Галини Журби / Г. Р. Сокол // Науковий журнал «Молодий вчений», 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 215-218.

 
 

 

6. Сокол Г. Р. Німецька мова : Навчальний посібник / Г. Р. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 64 с. – МВ 02070855-10151-2015
 

 
 

7. Сокол Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Інженерна механіка. Зварювання. / Г. Р. Сокол //  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 159 с. – (Cерія: Фаховий словник-довідник студента). – ISBN 978-617-7496-41-9
 

 
  8. Сокол Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Автомобільний транспорт. / Г. Р. Сокол //  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 147 с. – (Cерія: Фаховий словник-довідник студента). – ISBN 978-617-7496-41-9  
 

 

9. Сокол Г. Р. Німецька мова : практикум. / Г. Р. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 105 с.

 
 

 

10. Мучка М. З. Німецька мова : Методичні вказівки. Практична та самостійна робота / Мучка М. З., Сокол Г.Р., Проців Г.Ф. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 105 с.
 

 
 

 

11. Сокол Г.Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник: Інженерна механіка, зварювання. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 152 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).
 

 
  12. Сокол Г.Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник: Автомобільний транспорт. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 141 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).