Доцент

Харун Віктор Романович

Освіта 

Закінчив у 1994 році Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни й енергетичні установки".

2004 року захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості на тему "Обґрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок".

У 2005 році отримав звання доцента.

Українська

Габльовська Надія Ярославівна

 Габльовська Надія Ярославівна

Закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2001р.  Спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка», кваліфікація інженер з метрології та вимірювальної техніки".

Тема дисертації: Вдосконалення методу контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 07.06.07.

Українська

Михайлів Василь Іванович

Михайлів Василь Іванович

Закінчив:

1. Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1979р., Спец. «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства», інженер-електрик

Аспірантура,

Вчені ступені, роки присвоєння.

Кандидат технічних наук, КН №010777, 26.06.1996р.,

Вчені звання, роки присвоєння.

Доцент, ДЦ АР №003910,  27.11.1996р.

Теми дисертацій, місце захисту

Українська

Грабчук Богдан Лук'янович

Грабчук Богдан Лукянович 

Дата народження: 20. 06. 1941  р.н.

Аспірантура – 1971- 1974, Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР.

Вчені ступені, роки присвоєння: кандидат технічних наук, диплом 110663 від 24.12.1975 р.

Вчені звання роки присвоєння: доцент, атестат ДЦ № 024726;  24.011979  р.

Українська