Михайлів Василь Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Михайлів Василь Іванович

Закінчив:

1. Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1979р., Спец. «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства», інженер-електрик

Аспірантура,

Вчені ступені, роки присвоєння.

Кандидат технічних наук, КН №010777, 26.06.1996р.,

Вчені звання, роки присвоєння.

Доцент, ДЦ АР №003910,  27.11.1996р.

Теми дисертацій, місце захисту

К.т.н. - Розробка методики отримання статичних характеристик основних споживачів електроенергії для оптимізації систем електропостачання промпідприємств

Основні праці

1. Грабчук Б. Л. Аналіз електромагнітних процесів в коаксіальному кабелі при контролі стану ізоляції методом поверненої напруги / Б.Л. Грабчук, В. І. Михайлів // Методи та прилади контролю якості. – 2007. – № 18. – С. 102-105.
2. Михайлів В.І. Аспекти діагностики магнітопровода трансформатора / В. І. Михайлів, В. Б. Тимчишин // Методи та прилади контролю якості. - 2010. - Вип. 24. - С. 29-34.
3. Математичне моделювання процесу деформації фундаментів апаратів повітряного охолодження газу. / Б.С. Незамай, В.І. Михайлів, О.Р. Кучер // Вісник Східно-українського національного університету ім.. В.Даля. – 2013. – . №16 (205) Частина 2. – С. 171-174.
4. Михайлів В.І. Перехідні електромагнітні процеси у неоднорідній електричній ізоляції високовольтних кабелів при їх діагностиці методами вимірювання і аналізу струму релаксації та поверненої напруги. / В.І. Михайлів, С. С. Розіскулов, , Б. Л. Грабчук // Методи та прилади контролю якості. – ІФНТУНГ. – 2013. – №1 (30) – С.84-93.
5. Михайлів В.І. Захист від корозії магістральних газопроводів / В. І. Михайлів, Б. Б. Сохан, Д. Ф. Тимків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 3. - С. 95-96.

7. Михайлів В.І. Використання явища абсорбції для діагностики високовольтних кабелів. / С.С. Розіскулов, В.І. Михайлів, Б.Л.Грабчук. // Міжнародна науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів» (17-18 жовтня 2013 р.) - ДВНЗ «ДонНТУ». – 2013. -  с. 197-198.
8. Аналіз можливостей використання у навчальному процесі математичного програмного забезпечення методом експертних оцінок. / Б.С. Незамай, О.Б. Бігун, В.І. Михайлів, І.С. Незамай // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Переяслав-Хмельницький.- 2015. – С. 146 – 149.
9. Михайлів В.І. Розподіл напруги  вздовж гірлянди лінійних ізоляторів з врахуванням зміни ємностей ізоляторів відносно провода і землі. / В.І. Михайлів, Б.Л. Грабчук, І.М. Михайлів. // ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє» 27-28 квітня 2017 –  С.119 -122.
10. Михайлів В.І. Вплив забруднень ізоляторів високовольтних ліній на розподіл напруги вздовж гірлянди. / Б.Л. Грабчук, В.І. Михайлів // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології промислового комплексу», випуск 3 – Херсон: ХНТУ, 2017 – С.112-114.
11. Михайлів В.І. Моделювання електроспоживання при регулюванні напруги живлення. / В. І. Михайлів, І. М. Михайлів. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості». – Івано-Франківськ, 2015. – С. 230.

12. Михайлів В. І. Деякі аспекти підвишення експлуатаційної ефективності використання електроенергії. Актуальные  научные  исследования  в  современном  мире  //  Журнал (включений в науковометричні бази) -  Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вип. 3(47), ч. 1 – 178 с. 2019 – С.169-172.

13. Михайлів В. І. Алгоритм і спосіб діагностики споживання активної та реактивної потужностей трифазними симетричними приймачами при наявності конденсаторних установок. «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA Выпуск 7(51) ч. 1 ISSN 2524-0986 82 УДК 621.317.16 2019 – С.82-85.

Останні методичні праці:

1. Імітаційне моделювання лабораторного практикуму з курсу «Теорія електронних кіл» : навчальний посібник для студентів ВНЗів / П. Г. Стахів, С. Й. Рендзіняк, В. І. Михайлів.— Львів :Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008.— 72 с.

2. Михайлів В. І., Чорноус В. М. Техніка високих напруг: конспект лекцій. Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 236 с.

3, В. І. Михайлів, Чорноус В. М., Грабчук Б. Л., Боднарчук А. П.Теоретичні основи електротехніки. Практикум. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 56 с.

4.Михайлів В. І., Чорноус В. М. Техніка високих напруг: методичний комплекс – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 132 с.

Всього опубліковано більше 50 науково - методичних праць, з них – 1 авторське свідоцтво.