Клюфінська Ірина Михайлівна

Українська
Посада: 

Клюфінська Ірина Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу. Екзаменатор-коректор усних та письмових іспитів міжнародних екзаменів на знання французької мови DELF, DALF (рівні А1, А2, В1, В2, С1, С2).

 

Основні праці

 

 

1. Сокол Г. Р. Клюфінська І. М.  Методичні підходи у викладанні іноземної мови професійного спрямування та для спеціальних цілей у технічному університеті / Сокол Г. Р. Клюфінська І. М.  //  Наукові записки. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Філологічні науки (мовознавство). Випуск 136. 2015– с.448-451.

 

 

 

2. Клюфінська І.,  Хомин В.,  Мончак Л., Клюка А., Школьна Н. Gas of the thin layered low penetration upper cretaceous rocks (gas shale rocks) of the Ukrainian Carpathians / І. Клюфінська В. Хомин, Л. Мончак, А. Клюка, Н. Школьна //  Науковий вісник Північного університетського центру Бая-Маре. – Румунія, 2016. – C. 33-43.

 

 

 

3. Сокол Г. Р., Клюфінська І. М. Тема національної ідентичності у повісті Галини Журби «Революція іде» / І. М. Клюфінська, Г. Р. Сокол// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 224–230. – Режим доступу:

 

  4. Клюфінська І. М. Французька мова. Методичні вказівки з французької мови для роботи з автентичною фаховою літературою (для студентів спеціальностей ІГ, КЗ, ПЕ, ЕТ, ВТ, ПНК) / І. М. Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 180 с.  
 

 

5. Клюфінська І. М. Українсько-французький словник з нафтогазопромислової справи. Серія «нафтогазове обладнання», том 6 / Клюфінська І. М., Яремійчук Р. С., Копей Б. В., Стефурак Р. І. – Івано-Франківськ : ІФТУНГ, 2017. – 283 с. – ISBN 978-966-694-290-9 

 
 

 

6. Клюфінська І. М. Практикум з французької мови. Посібник з французької мови для роботи з автентичною фаховою літературою (для студентів, що навчаються за напрямком 6.060101 «Будівництво») / І. М. Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 120 с.