5. Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Дисципліни кафедри

- РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ- ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ- МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Освітня програма ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Економетрика
 2. Підприємницька діяльність
 3. Статистика 
 4. Маркетинг  
 5. Інформаційні системи та технології в підприємництві та торгівлі
 6. Маркетингова комунікаційно-збутова політика 
 7. Контроль у підприємництві
 8. Управління підприємницькими проектами 
 9. Маркетингові дослідження 
 10. Товарно-цінова політика субєктів господарювання
 11. Стратегія бізнесу
 12. Управління витратами в підприємництві  
 13. Основи бізнесу
 14. Основи біржової діяльності
 15. Формування маркетингового контенту в підприємництві та торгівлі  
 16. Товарознавство та організація торгівельних процесів 
 17. Практична підготовка 2
 18. Виробнича практика

ДИСЦИПЛІНИ ВИБІРКОВИХ БЛОКІВ

 1. Контролінг   
 2. Системний аналіз і теорія систем   
 3. Основи інтернет-торгівлі  
 4. Промисловий fмаркетинг  
 5. Організаційна поведінка та бренд-менеджмент 
 6. Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінним паперами
 7. Моделювання та прогнозування в підприємництві 
 8. Електронний бізнес   
 9. Практика контролінгу  

Вибіркові дисципліни (за вибором студента)

 1. Поведінка споживача
 2. Статистика підприємництва
 3. Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес

 

Освітній рівень «магістр»

Освітньо-професійна програма "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"

 1. Глобальна економіка   
 2. Соціальна відповідальність бізнесу 

      3. Технологій біржової діяльності  

      4. Організація інтернет-торгівлі

      5. Контролінг підприємницьких рішень  

 1. Моделювання господарських процесів  
 2. Стратегічне партнерство у підприємництві  
 3. Виробнича практика
 4. Переддипломна практика
 5. Магістерська робота

Вибіркові дисципліни (блокові)

 1. Сучасні методи і технології менеджменту    
 2. Бізнес-діагностика
 3. Бюджетування та фінансове забезпечення підприємницької діяльності 
 4. Обгрунтування господарських рішень та управління ризиками у підприємництві
 5. Маркетингова діагностика  
 6. Управлінський консалтинг
 7. Податковий консалтинг

Дисципліни вільного вибору студентом

 1. Тренінг-курс: Бізнес-планування в підприємництві (англійською мовою)
 2. Брендинг торгівельних структур
 3. Технології HR-управління в підприємництві

Освітньо-професійна програма "Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві"

 1. Глобальна економіка 
 2. Соціальна відповідальність 

      3. Контролінг маркетингових рішень

 1. Маркетингова діагностика  
 2. Управлінський консалтинг
 3. Моделювання маркетингової діяльності
 4. Стратегічний маркетинг  
 5. Виробнича практика
 6. Переддипломна практика
 7. Магістерська робота
 8. Сучасні методи і технології менеджменту    
 9. Бізнес-діагностика
 10. Грантовий консалтинг та діагностика
 11. Маркетингова логістика
 12. Бюджетування та фінансове забезпечення підприємницької діяльності
 13. Управління в е-бізнесі 
 14. Тренінг-курс: ІТ-технології в діагностиці та консалтингу (англійською мовою)
 15. Конфлікт-консалтинг та медіація
 16. Рекламний консалтинг

Інші дисципліни кафедри для рівня "магістр":
Економічна експертиза та управління ризиками

 1. Управлінська діагностика  
 2. Фінансовий аналіз  

Українська