Кафедра підприємництва та маркетингу

Адреса

м. Івано-Франківськ, вул. Шопена,1 (корп.3)

mik_ineu@ukr.net; mik@nung.edu.ua

тел. +38(0342) 72-58-51 

Завідувач кафедрою: д.е.н, професор Перевозова Ірина Володимирівна

+8 067 342 37 20

Шукайте нас у FB:

https://www.facebook.com/groups/1772172733093413/

Девіз кафедри: Знання. Розвиток. Самореалізація.

Запрошуємо на навчання за

ОПП "Маркетинг"

та ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

    Кафедра підприємництва та маркетингу Інституту економіки та менеджменту здійснює підготовку та випуск бакалаврів за спеціальностями "Маркетинг" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", магістрів за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві» очної та заочної (в т.ч. дистанційної) форм навчання, проводить підвищення кваліфікації як науково-педагогічних працівників ЗВО різних рівнів акредитації, так і практикуючих маркетологів, підприємців, професійну перепідготовку звільнених у запас кадрових військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур та інші.

   Основа розвитку кафедри підприємництва та маркетингу – системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечувальною і  функціонально-структурною підсистемами діяльності для підготовки конкурентоспроможних фахівців і вирішення сучасних завдань інтеграції в Європейський економічний простір.